Circo Track – CESI-data

03/03/2021 - 09:0031/03/2021 - 17:00

De versnelling van ICT in de maakindustrie en de transitie naar een werkelijke ‘smart industry’ kan een enorme impuls betekenen voor een verdere ontwikkeling van circulaire businessmodellen. In deze CIRCO Track staan de barrières centraal die de weg naar meer circulaire innovaties en businessmodellen in de smart industry nog blokkeren. Samen met ketenpartners ga je met deze issues aan de slag, ontdek je circulaire kansen en ontwikkel je een eigen circulaire propositie en businesscase.

De smart industry leidt tot verdere automatisering, flexibele en efficiënte productie, digitalisering, ketensamenwerking, gebruik van big data en mogelijk meer customer intimacy. De interconnectiviteit tussen apparatuur leidt tot een aanzienlijk grotere kennis van de conditie en de beschikbaarheid van apparatuur. Daarmee wordt de weg vrijgemaakt voor een verandering van businessmodellen waarbij functioneel gebruik van apparatuur (in plaats van verkoop) centraal staat of waarbij preventief onderhoud leidt tot zowel een langere levensduur als een scherper spare-parts-management.

Drijfveren voor innovaties zijn de toenemende vraag van een brede groep belanghebbenden (klanten, waaronder met name de overheid, (aankomende) medewerkers, financiers), gunstige profilering, zicht op een constantere inkomensbron en veranderende of toekomstige wet- en regelgeving. Uit een recent onderzoek van TNO blijkt ook dat de zorgen omtrent data-security en de inspanningen t.b.v. data-interpretatie nog barrières zijn op weg naar meer circulaire innovaties en businessmodellen.

Samenwerking met ketenpartners

In deze CIRCO Track staan deze barrières centraal. Om deze barrières weg te nemen is in veel gevallen samenwerking in de keten nodig, we bieden dan ook deelname gezamenlijk met ketenpartners aan. Samen ga je dan tijdens de CIRCO Track met deze issues aan de slag, ontdek je circulaire kansen en ontwikkel je een eigen circulaire propositie en businesscase. We bevelen dus het actief betrekken van ketenpartners aan. Daarnaast verkennen we samenwerkingen om te komen tot gezamenlijke kansen of consortia. De Track wordt ondersteund met een data security scan en inhoudelijke bijdragen van het Cyber Security Centrum Maakindustrie. Ook zal TNO een toelichting geven op de CESI- resultaten en het potentieel voor de maakindustrie.

Driedaags ontwikkeltraject

De circulaire economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd en waarin producten langer meegaan, slim worden hergebruikt en gerecycled. Voor de maakindustrie vraagt dit om nieuwe ontwerpen én nieuwe businessmodellen. Hiervoor zijn vaak nieuwe samenwerkingen nodig.

CIRCO biedt een driedaags praktijkgericht ontwikkeltraject aan, om samen met ketenpartners een eigen circulaire propositie in ontwerp en businesscase uit te werken. Zo ontdekken we nieuwe kansen en zetten we circulaire business in gang.

Onderwerpen die in de Track aan bod komen:

 • Ontwerp en materiaalkeuzes vanuit circulair perspectief, met extra aandacht voor de rol van data en de security-aspecten;
 • Mogelijkheden voor levensduurverlening;
 • Onderhoud en remanufacturing vanuit circulair perspectief;
 • Recycling-uitdagingen, inclusief registratie uitdagingen;
 • Organiseren van een (nieuwe) circulaire supply chain en reverse logistics;
 • Toepassing van schaarse materialen en borgen van leveringszekerheid;
 • Onderzoeken van werkbare consortia en financieringsmogelijkheden.

Bovenstaande onderwerpen worden in diverse online interactieve bijeenkomsten uitgewerkt.

Tijdens de CIRCO Track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design-proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een langetermijnvisie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Programma

Planning van de plenaire sessies (dus exclusief individuele afspraken en eigen ‘thuiswerk’):

 • Woensdagochtend 3 maart, hele ochtend
 • Woensdagochtend 10 maart, 90 minuten
 • Woensdagochtend 17 maart, 150 minuten
 • Woensdagochtend 24 maart, 120 minuten
 • Woensdagmiddag 31 maart, 180 minuten (afronding & pitch)
Online
Circo
Meer informatie en aanmelden