Stapsgewijs naar succesvol robotiseren

02/03/2020 - 13:30

Veel bedrijven zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden van robotisering van hun productieproces. Om succesvol te kunnen robotiseren is het erg belangrijk dat een robotiseringstraject gestructureerd en stapsgewijs wordt aangepakt.  Investeert men in een robot zonder eerst de juiste stappen te hebben gezet, dan levert de robot minder op dan mogelijk zou zijn (regelmatig zien we dan een negatieve opbrengst). 

Om ondernemers die succesvol willen robotiseren, maar moeite hebben om dat zelf op een juiste manier op te pakken, organiseert Teqnow de workshopcyclus: Stapsgewijs naar succesvol robotiseren.

Tijdens deze workshopcyclus gaat u zelf de eerste 5 stappen van het “Stappenplan praktisch en winstgevend robotiseren bij het industriële MKB” doorlopen. Het doel van deze cylcus is om u als ondernemer zover te brengen dat u daarna voldoende bent voorbereid om de laatste drie stappen van het stappenplan te doorlopen.

Doelgroep voor deze workshopcyclus:

Iedere ondernemer die wil gaan robotiseren en graag ondersteuning wil bij het oppakken van de eerste 5 stappen van het stappenplan. Om deel te nemen moet je bereid zijn om ook echt tijd en aandacht te besteden aan het zetten van deze stappen. Gezien de impact van deze workshopcyclus op uw bedrijfsvoering staat deze workshopcyclus alleen open voor directeuren of bedrijfsleiders (met beslissingsbevoegdheid).  De beslissingsbevoegde mag zich wel laten begeleiden door een van zijn medewerkers. Wil je alleen luisteren of kun je niet garanderen dat je robotisering voldoende prioriteit gaat geven, dan behoort u niet tot de doelgroep.

Aanpak van de cyclus:

Tijdens de workshopcyclus worden de stappen uit het “Stappenplan praktisch en winstgevend robotiseren bij het industriële MKB” gevolgd. De cyclus bestaat uit drie collectieve bijeenkomsten waarbij de stappen worden behandeld. Tussen de eerste en de tweede bijeenkomst vindt een bedrijfsbezoek plaats waarbij op uw problematiek wordt ingezoomd. Voorafgaand aan elke bijeenkomst wordt van elke deelnemend bedrijf (maximaal 6 bedrijven) verwacht dat er voorbereidend “huiswerk” wordt verricht en aan de workshopbegeleiders wordt toegestuurd (dit is een voorwaarde voor deelname). Uiteraard kunt u voor tussentijdse vragen contact opnemen met de workshopbegeleiders.  Tijdens de collectieve sessies worden de verschillende stappen en de daarbij passende aanpak besproken. Voor uw invulling kunt u, naast van de workshopleiders, ook veel leren van de aanpak van de mede deelnemers. Het gehele traject beslaat een periode van een half jaar.

Kosten voor deze cyclus:

Deze cyclus staat alleen open voor Teqnow deelnemers (lidmaatschap van Teqnow is gratis voor Metaalunieleden). Voor de voorbereidingswerkzaamheden, de drie bijeenkomsten en het bedrijfsbezoek wordt € 1000 (excl. BTW) in rekening gebracht. Hiervoor kunnen maximaal twee personen van een bedrijf deelnemen. 

Planning:

De collectieve bijeenkomsten zijn gepland van 13.30 – 17.30 uur op:

  • Eerste bijeenkomst:                               Maandag 2 maart 2020

  • Tweede bijeenkomst:                             Maandag 4 mei 2020

  • Derde (afsluitende) bijeenkomst:           Maandag 22 juni 2020

Meld u hier aan!

Koninklijke Metaalunie, Einsteinbaan 1, 3439 NJ Nieuwegein
Teqnow.nl