Workshop driedaagse P>Act: Circulaire kunststoffen in Woningen

30/10/2020 - 09:0026/11/2020 - 17:00

In gebouwen worden volop kunststof producten toegepast, zoals buizen, isolatie, kozijnen, gevelbekleding, dakbedekking en de verpakkingen daarvan. Deze producten leveren grote voordelen op voor het comfort en de isolatie van woningen en bieden gebruiksgemak tegen lage kosten. Helaas zijn de meeste kunststof producten en verpakkingen nog niet ontworpen met het oog op slim en veilig hergebruik of recycling. Dit vraagt om nieuwe ontwerpen én nieuwe business modellen.

Tijdens deze CIRCO track gaan we aan de slag om circulaire business te ontwikkelen en word je op weg geholpen in een gefaciliteerd design proces, met kennis, instrumenten en interactie met andere bedrijven en ontwerpers. Na afloop heb je zowel een lange termijn visie ontwikkeld, als een concreet plan om morgen mee te beginnen.

Driedaagse workshop track

Circulaire Economie is een systeem waarin hoogwaardige diensten worden geleverd, en waar producten zo lang mogelijk meegaan, om vervolgens te worden hergebruikt en gerecycled.

CIRCO biedt een driedaags ontwikkeltraject aan in samenwerking met P>Act (Oost NL, Innovation Quarter), Pioneering, Cirkelstad en Polymer Science Park om ketenpartners bij elkaar te brengen en vanuit ieders eigen positie en businesscase op weg te helpen en kennis op te doen van circulair ondernemen en circulair design. Zo worden samen nieuwe kansen ontdekt en wordt circulaire business in gang gezet.

Vervolg traject

Deze CIRCO track is bedoeld om woningbouwcorporaties te helpen om het kunststof in de bouwprocessen (nieuwbouw, renovatie, sloop) circulair te maken door dit expliciet op te nemen in bijvoorbeeld aanbestedingsdocumenten. Na de circotrack worden pilots voorzien waarin dit getoetst wordt in concrete aanbestedings trajecten.

Voor wie?

Deze CIRCO track wordt georganiseerd voor: 

  • Woningbouwcorporaties met circulaire kunststof ambities.
  • Producenten die kunststof bouwproducten en verpakkingen ervan ontwerpen en produceren 
  • Bouwers, aannemers, installateurs, slopers
  • Ketenpartners die kunststof bouw- en sloopafval en verpakkingsafval inzamelen, sorteren en recyclen.

Partners:

Oost NL
Innovation Quarter
Pioneering
Cirkelstad
Polymer Science Park 

Kosten 

Per bedrijf wordt een bijdrage van € 500,- gevraagd. Voor dit bedrag kunnen 2 personen, 3 volledig verzorgde workshopdagen volgen. Feitelijke kosten zijn € 2.000,-. Deze korting van 75% wordt mogelijk gemaakt door Provincie Overijssel, Provincie Zuid-Holland en het ministerie van infrastructuur en waterstaat. 

Meer informatie kunt u opvragen bij:

Martijn Kerssen
Business developer Circulaire Economie - Oost NL 
06-10806976

Data: Vrijdag 30 oktober, vrijdag 13 november en donderdag 26 november van 09.00 tot 17:00 uur (locatie volgt). 

Volgt
Oost NL
aanmelden kan hier