Digitale transformatie van de werkplek tijdens COVID19

Technische ontwikkelingen hebben niet alleen ons dagelijks leven veranderd, maar ook onze manier van werken. Bedrijven zijn voortdurend op zoek naar manieren om de productiviteit te verhogen, de kosten te verlagen en de kwaliteit te verbeteren. Daartoe hebben veel industriële bedrijven zich tot Industrie 4.0 gewend. 

Industrie 4.0 is primair afgestemd op slimme fabrieken en beïnvloedt industriële processen van productie tot logistiek. We kunnen echter ook een bredere kijk hebben op de niet-productiesector. In deze omstandigheden draait de overstap naar Industrie 4.0 helemaal om digitale transformatie.

Denk eens aan de COVID-19-crisis. Hoe is het mogelijk om organisaties tijdens de sluiting actief en productief te houden? Hoewel steeds meer mensen vanuit huis werken, is het voor de meesten van ons nog steeds vreemd. COVID-19 heeft in wezen bijna iedereen in deze wereld gedwongen, zij het tijdelijk.

Wat is digitale transformatie?

Digitale transformatie omvat de integratie van digitale technologie in alle delen van een bedrijf, waardoor uw manier van werken verandert en u waarde levert aan uw klanten. Het behelst ook een grote culturele verandering die het aan organisaties verplicht om de status quo voortdurend uit te dagen, te experimenteren en zich op hun gemak te voelen met falen.

Een bedrijf kan om verschillende redenen een digitale transformatie doorvoeren. Maar de meest waarschijnlijke reden is dat ze moeten: het is inderdaad een overlevingskwestie voor velen. Nogmaals, COVID-19 heeft de hand van veel meer bedrijven gedwongen, maar we kunnen ook stellen dat die bedrijven die al een digitale transformatie hebben geïnitieerd, momenteel beter in vorm zijn dan andere.

Organisaties bevinden zich natuurlijk op verschillende plaatsen in het traject van digitale transformatie. Snelheid is echter voor iedereen een noodzaak geworden. IT-leiders staan onder druk om te laten zien dat digitale initiatieven zich blijven vertalen naar meer wendbaarheid en snelheid voor de hele organisatie.

Digitale transformaties zullen sterk variëren, afhankelijk van de specifieke uitdagingen en eisen van een organisatie

The Good: Voordelen van digitale technologie

We zijn ons bewust van wat digitale transformatie van de werkplek inhoudt, maar er bestaan toch nog veel vragen over hoe het ons echt ten goede komt.

  1. Het biedt gebruikers effectievere communicatie en samenwerking.
  2. Het helpt de banden en relaties tussen werknemers te versterken door ruimte te bieden voor productieve werkrelaties.
  3. Het zorgt voor de verspreiding van kennis onder de arbeiders in een organisatie.

Rekening houdend met elk aspect van digitale transformatie, is het duidelijk dat er tal van voordelen en kansen zijn voor zowel werkgevers als werknemers.

Een voorbeeld van een dergelijk voordeel is de opkomst van op afstand gebaseerde banen, iets dat niet mogelijk is zonder een ingrijpende digitale transformatie van de werkplek. Hoe hadden freelancers anders hun werk overal ter wereld kunnen uitvoeren, als de digitalisering van de werkplek nooit had bestaan?

Lees meer over 'The Good'.

The Bad: Uitdagingen van digitale technologie

Ondanks de vele voordelen, heeft digitalisering een negatief effect gehad op sommige bedrijven. Deze effecten hebben invloed op zowel werknemers als bedrijven. 

De kans van de een is de bedreiging van de ander. Digitale transformatie creëert verschillende uitdagingen voor mensen, afhankelijk van hun rol binnen het bedrijf. Sommige werknemers zullen het snel omarmen, anderen kunnen sceptisch zijn. Het is begrijpelijk waarom mensen zich zo voelen, aangezien er al veel geschreven is over de bedreiging van banen door automatisering.

  1. Bedrijven moeten veranderingen effectief managen en profiteren van nieuwe kansen om te groeien. Het is belangrijk dat ze de tijd nemen om te begrijpen waarom werknemers zorgen hebben en waarop die zorgen zijn gebaseerd. Het is ook cruciaal dat ze sterke tweerichtingscommunicatie tot stand brengen om angsten weg te nemen.
  2. Goede communicatie begint met het overeenkomen van een gemeenschappelijke visie op wat het bedrijf probeert te bereiken. Veranderingen moeten worden gecommuniceerd aan werknemers in de context van wat het bedrijf aan zijn klanten en andere belangrijke belanghebbenden wil leveren en hoe het de differentiatie in de markt zal voortzetten.
  3. Transformatie en verandering moeten ook op zinvolle manieren worden gecommuniceerd. Bedrijven moeten het personeel gefocust houden op de taken en tegelijkertijd een omgeving creëren waarin iedereen samenwerkt. Als medewerkers zich onzeker voelen, kan dit doel ernstig worden belemmerd. Om te voorkomen het aankondigen van wijzigingen tot grote zorgen leidt, moet iedereen een duidelijke uitleg krijgen over hoe de wijziging hen beïnvloedt.

Hoewel verandering onvermijdelijk en noodzakelijk is voor succes, moeten bedrijven gevoelig zijn voor het feit dat verschillende delen van de organisatie andere visies kunnen hebben. Het management heeft een gezamenlijke boodschap nodig om zo alle individuen en teams bij hun verschillende prioriteiten te betrekken. Zo kan de opwinding gekanaliseerd worden en worden zorgen weggenomen. 

Digitale transformatie verbreedt het aanvalsoppervlak aanzienlijk. IoT kan bijvoorbeeld de bedrijfsefficiëntie verhogen, maar het kan ook miljarden onbeveiligde apparaten aan het netwerk toevoegen.

Lees meer over 'The Bad'

Het oordeel

Het belang van digitale transformatie kan niet genoeg worden benadrukt, omdat het cruciaal is voor elk bedrijf dat een concurrentievoordeel wil behouden.

Digitalisering zorgt voor nieuwe uitdagingen en kansen en digitale transformatie is een constant proces. Het gaat niet langer over de noodzaak om te transformeren, maar over hoe snel en efficiënt we dit kunnen doen. Als er enig voordeel uit de COVID-19-crisis komt, is het de wetenschap dat we dit niet snel genoeg kunnen doen.

 

- Deze blog is geschreven door Chantal Boomkamp, Operations Manager at Fraunhofer Project Center at the University of Twente.

 

Deze blog werd als eerst geplaatst via LinkedIn