BOOST Pioniers

Ondernemers die sociaal innoveren

De economie wordt steeds complexer en veranderingen gaan snel. Dat betekent dat we de economie van 2030 niet kunnen voorspellen. We kunnen wel zorgen dat we goed en snel op veranderingen kunnen reageren. Veerkracht en aanpassingsvermogen zijn dan kernwoorden. Sociale innovatie is hiervoor de sleutel en daarom is aandacht voor sociale innovatie binnen bedrijven cruciaal. Het belang daarvan wordt echter nog niet breed door het MKB herkend.

Het programma Pioniers Overijssel (2017-2021) is daarom gericht op het bewustmaken en activeren van MKB-ondernemers in Overijssel op het terrein van sociale innovatie. Pioniers zijn ondernemers die sociaal innoveren. Zij blinken uit in de manier waarop zij het beste uit hun medewerkers halen, gezamenlijk nieuwe kansen creëren en structurele vernieuwingen in werkprocessen en arbeidsverhoudingen realiseren. De actieve betrokkenheid, intrinsieke motivatie en invloed van medewerkers in dit proces is cruciaal. Volgens Volberda (Erasmus Universiteit) is sociale innovatie een samenspel van nieuwe managementvaardigheden, innovatieve organisatieprincipes en hoogwaardige arbeidsvormen om het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren.        

Met provincie Gelderland en BOOST is overeengekomen om naast het lopende Pioniers programma ook Gelderse MKB-bedrijven in de maakindustrie te stimuleren tot sociale innovatie.

Naast Pioniers Overijssel ontstaat zo een tweede spoor met als werktitel ‘BOOST Pioniers’, dat zich focust op de maakindustrie in Gelderland. Het al lopende programma in Overijssel wordt benut om ook in Overijssel Smart Industry bedrijven in contact te brengen met het thema Sociale innovatie. 

BOOST Pioniers - Gelderland 

Koen Mentink – Hittech Bihca BV Winterswijk
Louis Pouwels – Luminis Arnhem
Marjolein Boezel – Van Raam Varsseveld  
Hendrikus ter Horst – AWL Harderwijk
Henrike Verhoeve- van Schothorst – AKOS Apeldoorn
Simon de Luij – Modderkolk Wijchen
Bart van Doesburg – Doeko Weurt
Justin Geraerds – Kranendonk Tiel
Marco Klein Falckenborg – Veld Koeltechniek BV

Onze Pioniers-aanpak is gebaseerd op de volgende succesfactoren:

• Ondernemers (De Pioniers) staan centraal omdat ondernemers het best leren van andere ondernemers. Zij delen proactief hun eigen ervaringen en aanpak via presentaties, excursies, workshops en (sociale) media hun eigen sociale innovatie ervaringen met andere ondernemers. We (Pioniers en projectteam) benutten naast het eigen netwerk van de Pioniers het bestaande netwerk van organisaties en bijeenkomsten om aandacht te geven aan Sociale Innovatie. Dat betekent gebruik maken van de aanwezige energie en organisatiekracht rondom MKB-ondernemers.

• Benoeming door gedeputeerde(n). Pioniers worden geselecteerd door het projectteam en benoemd door de betreffende gedeputeerde(n). Het belang dat de provincie aan de Pioniers hecht wordt met de benoeming zichtbaar en de Pioniers zijn ‘gelegitimeerd’ om namens de provincie met collega ondernemers in gesprek te gaan. De eerste lichting benoemingen is voorzien in mei. De Industrietop zou hiervoor een mooi momentum kunnen zijn. 

• Communicatie. Relevante informatie over het programma, de activiteiten en de Pioniers ontsluiten we via de webpagina's van BOOST en de flyer waarmee MKB-ondernemers in het eigen bedrijf het waarom, hoe en wat van Sociale innovatie kunnen nakijken en weten waar ze meer informatie kunnen achterhalen.   

Doelstelling

De BOOST Pioniers is aanvullend op het programma De Pioniers Overijssel. Het doel van het programma is om MKB-bedrijven en ondernemersnetwerken en -organisaties in de maakindustrie, vooral in Gelderland, bewust te maken op het terrein van sociale innovatie. Dit zijn de onderdelen:

  1. Pioniers werven: maximaal 15 ondernemers tbv het clubgevoel.
  2. Pioniersclub bouwen: Pioniers inspireren elkaar.
  3. Bewustwording Sociale innovatie: Pioniers betrekken andere MKB ondernemers.
  4. Communicatie: BOOST verzorgt de communicatie.
  5. BOOST werkgroep Sociale innovatie met vertegenwoordigers vanuit verschillende gremia worden diverse middelen en inzichten gedeeld en ontsloten tbv het MKB.

Dit project is gestart in 2019 en loopt af in februari 2023. 

Contact

Marieke van Helvoort
06 53 16 56 69
Marieke@ditisdeessentie.nl