Kansen met circulair ontwerp van producten

Het liefst gooien we zo min mogelijk weg. Als grondstoffen hergebruikt worden, voorkom je storten of verbranden. Circulaire ondernemers sturen op een langere levensduur van producten en het behoud van grondstoffen in de keten met circulair ontwerp. Zo dragen ze bij aan een duurzamere productie. Dat begint al in de ontwerpfase. 

In onderstaande afbeelding zie je een visualisatie van een circulair businessmodel. Hierbij blijft de consument gebruikmaken van (veelal) dezelfde grondstoffen, maar dan hergebruikt. In het ontwerp van een product kan al rekening gehouden worden met zo’n verlengde levensduur, zodat grondstoffen en onderdelen makkelijker behouden blijven. Circulair ondernemen begint dus al aan het begin van de levenscyclus van een product, oftewel de pre-usefase. 

Modulariteit

Een belangrijk onderdeel van circulair ontwerpen is modulariteit. Door een product in afzonderlijke delen te ontwerpen, wordt de post-usefase gemakkelijker. Onderdelen die niet meer werken kunnen vervangen worden, waardoor de andere onderdelen langer meegaan. Maar ook ontwerpen die gebruikmaken van al bestaande grondstoffen en onderdelen passen binnen een circulair businessmodel. 

Een circulair ondernemer

  • minimaliseert het grondstofgebruik in de productiefase. Of maakt gebruik van minder schadelijke stoffen;
  • verlengt de gebruiksfase, oftewel de levensduur van het product. Reparatie in de gebruiksfase bijvoorbeeld, of een nieuwe update;
  • houdt rekening met de verwerking aan het einde van de levensduur. Hij of zij past bijvoorbeeld modulariteit toe, waardoor (deels) hergebruik van onderdelen mogelijk is;
  • hergebruikt bestaande producten, componenten of materialen.