Kansen met Circulaire Businessmodellen

Circulair ondernemen: de winst van een lange levensduur

Een circulaire economie vraagt om een andere manier van ondernemen. Waar businessmodellen in een lineaire economie vooral zijn gericht op het verkoopmoment van een product, zien we een verschuiving naar het verlengen van de levensduur. Via service en onderhoud kunnen producten langer mee en worden grondstoffen behouden. En dat levert ook geld op.

We snappen allemaal dat het hergebruik van grondstoffen bijdraagt aan een duurzamere wereld. In een lineaire economie worden primaire grondstoffen gebruikt alsof er geen grenzen zijn. De afgelopen decennia hebben we ontdekt dat dit weinig toekomstbestendig is – grondstoffen zijn nou eenmaal niet onuitputtelijk. En dus moeten we op zoek naar andere verdienmodellen.

Winst met circulair ondernemen

Bij een circulaire economie liggen zakelijk gezien kansen. In de afgelopen jaren zijn er steeds meer businessmodellen toegepast die ervoor zorgen dat sociale en ecologische waarden gerespecteerd worden en ook winst opleveren. In een circulaire economie gooien we zo min mogelijk weg. Dat betekent dus hergebruik, sturen op een langere levensduur en ervoor zorgen dat grondstoffen ook daarna nog beschikbaar blijven.

Dat is ook vanuit zakelijk perspectief zinvol. Hergebruik van materialen kan kosten besparen en servicemodellen, waardoor de consument gestimuleerd wordt om langer te doen met zijn product, kunnen nieuwe inkomsten opleveren. Waar een lineaire economie gericht is op het verkoopmoment, is een circulaire economie gericht op een langere levensduur. Een duurzamer gebruik van grondstoffen dus, want je bent er als ondernemer ook bij als het product ‘op’ is.

Langere levensduur via hergebruik

Wie producten ontwerpt die langer meegaan en geschikt zijn voor onderhoud en reparatie, is een circulaire ondernemer. Daarmee wordt de gebruiksfase van het product verlengd. Deze producten zijn bovendien vaak ook geschikt voor hergebruik, refurbishing, remanufactoring en recycling, zodat de onderdelen opnieuw en zo lang mogelijk benut kunnen worden. Eventueel voor andere producten.

Met een circulair businessmodel zorgt de lange levensduur en het hergebruik van grondstoffen voor inkomen. Niet alleen bij de eerste verkoop (use), maar ook daarna (post-use). 

Bron: Circle-economy. Wil je meer informatie? Zie de master Circular Business with the Value Hill.

https://www.circle-economy.com/wp-content/uploads/2016/09/finance-white-paper-20160923.pdf