Kamer van Koophandel

KVK biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijkste thema’s op ondernemersgebied. Onze wettelijke taken zijn gericht op het registreren, informeren en adviseren van ondernemers.  KVK wil als publieke organisatie goed en tijdig inspelen op actuele onderwerpen die invloed kunnen hebben op haar dienstverlening. Dit gaat over veranderingen in overheidsbeleid en wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen of nieuwe technologie.

Kamer van Koophandel

Contactpersoon