Provincies Gelderland en Overijssel investeren voor behoud industriële vitaliteit in Oost-Nederland

De maakindustrie levert een grote bijdrage aan de regionale economie in Overijssel en Gelderland. De coronacrisis raakt ook de industrie in deze regio hard. Deze crisis vraagt om noodzakelijke aanpassingen in zaken als (markt)benadering, waardeketens, product, productieproces en organisatie. Om de industrie en daarmee het toekomstige verdienvermogen van Oost-Nederland veilig te stellen is expertise nodig die bij veel industriële bedrijven onvoldoende aanwezig is. De provincies Overijssel en Gelderland stellen daarom samen financiële middelen beschikbaar voor het ondersteunen van 20 industriële bedrijven met een voucher ter waarde van maximaal € 20.000 per bedrijf. Bedrijven die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen een aanvraag indienen bij BOOST Smart Industry. 

De gezamenlijke, extra financiële stimulans van de provincies is een reactie op het actieplan "Redden én beschermen industriële vitaliteit Oost-Nederland van BOOST Smart Industry, het Oost-Nederlandse platform voor de industrie. Zij merkt op dat de coronacrisis ervoor zorgt dat de industriële bedrijven het zwaar hebben of gaan krijgen. De industrie wordt getroffen in liquiditeit en omzet en zal zich moeten aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. BOOST Smart Industry concludeert dat industriële bedrijven hier steun bij nodig hebben, omdat het expertise vraagt die de bedrijven veelal zelf niet in huis hebben. "We moeten nu samen in actie komen en alles doen om de vitale maakindustrie te houden!", aldus initiatiefnemer Piet Mosterd van AWL uit Harderwijk en BOOST kopgroeplid. 

Aanvraag indienen

Bedrijven die een positie in de industriële keten vervullen en nu moeten ingrijpen om op langere termijn te kunnen overleven, kunnen een voucher aanvragen om de benodigde expertise in te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van strategie en scenario- ontwikkeling, financiële plannen of werken aan nieuwe product-marktcombinaties. Om in aanmerking te komen voor een voucher dient de aanvraag te voldoen aan een aantal voorwaarden. Geïnteresseerde bedrijven kunnen hun vraag voor ondersteuning indienen bij BOOST Smart Industry of haar partners.

Het “Actieplan redden én beschermen industriële vitaliteit Oost-Nederland” is beschikbaar. Meer informatie over de de hierbij betrokken organisaties en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een voucher leest u hieronder. 

Aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Zij toetst op basis van de opgestelde criteria of een aanvraag voldoet en in aanmerking komt voor ondersteuning. 

Informatie, criteria en voorwaarden

U vraagt het BOOST Vitale Industrie programma om een bijdrage voor de inhuur van externe expertise om uw bedrijf te ondersteunen bij het opstellen van scenario’s, acties en/of een herstructureringsplan als gevolg van de consequenties van de coronacrisis.

Doelgroep

Uw bedrijf:

  • valt onder de industrie.

  • is gevestigd in Overijssel of Gelderland.

  • was economisch gezond op 1 januari 2020 en is substantieel geraakt door de coronacrisis en verkeert op dit moment niet in liquidatie of faillissement.

  • heeft in de jaren 2018, 2019 en 2020 in totaal niet al meer dan €180.000,- aan de-minimis-steun ontvangen.

Ondersteuning door BOOST Vitale industrie voucher

Het gaat om begeleiding bij het onafhankelijk beoordelen van de liquiditeitspositie van uw bedrijf, het advies voor het ontwikkelen en implementeren van scenario’s en acties om door de crisis te komen en het opstellen van plannen om uw bedrijf in te richten om de gevolgen van de crisis het hoofd te kunnen bieden.

Proces 

Aanvraag 
De voorselectie wordt gedaan door Oost NL en geschiedt op basis van een procedurele check. De resultaten van de voorselectie worden doorgeleid naar een externe beoordelingscommissie bestaande uit ondernemers en de provincies Overijssel en Gelderland. 

Fase 1

Na goedkeuring door de beoordelingscommissie wordt er een lijst van experts voorgesteld aan de ondernemer. Hiervoor beschikt BOOST over een open pool van adviseurs. De ondernemer kan dan uit deze shortlist zelf kiezen met welke adviseur hij/zij zaken doet en aan wie hij/zij de opdracht verstrekt. Het maximale afgesproken tarief voor een adviseur is € 125,- per uur / € 1000,- per dag all-in op locatie. In deze fase kan maximaal € 5.000,- aan kosten opgevoerd worden. 

De financiële experts gaan voorop in het traject, zij beoordelen de case vanuit financieel - strategisch oogpunt en stellen samen met de ondernemer vast welke expertise er wordt gevraagd. Deze expertise kan dan ook vanuit de voucher ingevuld worden. Tevens wordt er een buddy toegewezen om de ondernemer op kritische momenten ondersteuning te bieden. De buddy's komen uit een pool van (oud) ondernemers die zich hiervoor hebben aangeboden. De ondernemer wordt een shortlist van buddy's aangeboden waaruit hij/zij zelf kan kiezen. 

Fase 2
De bevindingen in Fase 1 worden gedeeld met BOOST en Oost NL. Zij geven vervolgens een go of no go voor Fase 2, waarbij de intentie is om dit zonder tijdsverlies door te kunnen laten lopen. Hierin kan een expert (dezelfde of anderen) worden gekozen om een strategisch turn-around plan op te stellen. Deze expert(s) komen ofwel uit de open poll, of mogen op aanspraak van de aanvrager worden voorgesteld (maar moeten dan ook goedgekeurd worden door de commissie. 

Meer Informatie
Wilt u meer weten over de BOOST vitale industrie voucher of over de activiteiten van BOOST Smart Industry, kijk dan verder op onze site, of neem contact op met een innovatiemakelaar van Novel-T, RCT Gelderland, Kennisport Regio Zwolle, Metaalunie, FME, VMO of Oost NL.

Toekenning
De voucher bedraagt maximaal €20.000,-. De voucher dekt maximaal 80% van de kosten. Uw eigen bijdragebedraagt minimaal 20% van de kosten. Oost NL stuurt u bij toekenning van de voucher via e- mail een toekenningsbrief.

Contact

Bij vragen over de voucher afhandeling kunt u contact opnemen met Oost NL, bij voorkeur via boostvitaal@oostnl.nl. Of u belt met Oost NL via 088 667 01 00 en vraagt naar Judy de Leeuw of Eileen Geelhoed.

Aanvragen kan hier (u dient eerst een account aan te maken).