BOOST-voorstellen voor acute hulp aan maakindustrie enthousiast ontvangen

BOOST wil samen met alle belanghebbenden actief en daadkrachtig de kritische industriële ketens in Oost-Nederland ondersteunen in het voortbestaan. De maakindustrie wordt hard geraakt door Corona. Om te overleven zijn noodzakelijke aanpassingen in zaken als markt(benadering), waardeketens, product, productieproces en organisatie nodig. Dit vraagt om expertise die bij veel industriële bedrijven onvoldoende aanwezig is.

De gedeputeerden economie van beide provincies Overijssel en Gelderland reageren enthousiast op de voorstellen van BOOST. De maakindustrie is van groot belang voor Oost-Nederland. Het programma BOOST stelt maakbedrijven in staat om beter te anticiperen op de onzekere toekomst. De coronacrisis brengt veel bedrijven in problemen, maar biedt ook kansen voor slimme en duurzame productie in eigen land.”, aldus Eddy van Hijum, Gedeputeerde Economie van Overijssel.

Christianne van der Wal, Gelders gedeputeerde Economie: “Met ruim 100.000 directe banen is de Industrie is een belangrijke sector in Gelderland. In zware tijden is het van belang om deze groep ondernemers te steunen met concreet advies.” Van der Wal staat positief tegenover de aanpak van BOOST zoals beschreven in het Actieplan “Redden én beschermen industriële vitaliteit Oost-Nederland.

“Maar uiteindelijk bepalen bij ons Provinciale Staten of ze instemmen met de voorstellen vanuit het college van Gedeputeerde Staten in Gelderland. En ook in ons college moet hierover nog besluitvorming plaats vinden”.

BOOST Smart Industry, het Oost-Nederlandse platform voor de industrie, merkt op dat de coronacrisis ervoor zorgt dat industriële bedrijven het zwaar hebben of gaan krijgen. De industrie wordt getroffen in liquiditeit en omzet en zal zich moeten aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid. BOOST concludeert dat industriële bedrijven hier steun bij nodig hebben, omdat het expertise vraagt die de bedrijven veelal zelf niet in huis hebben. “We moeten nu samen in actie komen en alles doen om de vitale maakindustrie overeind houden!”, aldus initiatiefnemer Piet Mosterd van AWL uit Harderwijk en BOOST kopgroeplid. Het is dan ook de ambitie van BOOST om minimaal 100, in de keten, kritische bedrijven in Oost-Nederland actief te ondersteunen bij het managen van hun turnaround en verder klaar te maken voor de toekomst.

Aanvraag indienen

Bedrijven die een kritische positie en vitale rol in de industriële ketens vervullen en nu moeten ingrijpen om op langere termijn te kunnen overleven, kunnen een voucher aanvragen om de benodigde expertise in te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van turn-around plannen en scenario-ontwikkeling. Om in aanmerking te komen voor een voucher dient de aanvraag te voldoen aan een aantal voorwaarden. Geïnteresseerde bedrijven kunnen hun vraag voor ondersteuning indienen bij Boost Smart Industry. Het “Actieplan Redden én beschermen industriële vitaliteit Oost-Nederland”, de hierbij betrokken organisaties en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een voucher, staan binnenkort op www.boostsmartindustry.nl. Alle aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Zij toetst op basis van de opgestelde criteria of een aanvraag voldoet en in aanmerking komt voor ondersteuning.

Wilt u meer weten over dit bericht of over de activiteiten van BOOST Smart Industry? Kijk op www.boostsmartindustry.nl of neem contact op met Robin Burghard, projectleider BOOST op 038-3033336 of stuur een mail naar info@boostsmartindustry.nl