“Digitalisering: fundament onder smart industry”

COVID-19 heeft grote invloed op de industrie. De mate waarin wordt bepaald door, onder andere, het bedrijfsprofiel, de ketenpositie en de eindmarkt waarbinnen de ondernemer opereert.  Bij consumenten-producten sturen klanten de keten al massaal digitaal aan. In B2B-markten is al veel gedigitaliseerd, maar wordt nog lang niet de volledige potentie die digitalisering biedt, benut. De overheid en branche-organisaties zetten daarom vol in op digitalisering via de Smart Industry Agenda.

Smart Industry is het verregaande digitalisering van apparaten, productiemiddelen, producten, mensen en organisaties aan de hand van de nieuwste productietechnologieën. Hierbij komen IT en OT (operational technology) samen. Om  toekomstige economische groei, werkgelegenheid én een duurzame industrie te waarborgen is het belangrijk om versneld te investeren in digitalisering én productietechnologie.  Zij zijn dé drivers voor de ontwikkeling van een slimme, flexibele en concurrerende industriesector.

Digitalisering: snel, foutloos, nieuwe verdienmodellen

Digitalisering binnen een bedrijf of organisatie biedt veel  voordelen. Het verhoogt de efficiency in de hele operatie. Maar dat niet alleen! Naast kortere doorlooptijden, foutenreductie en kwaliteitsverbetering, bieden digitalisering en ICT de mogelijkheid om nieuwe verdienmodellen op te zetten, vernieuwde servicemodellen te introduceren én innovatieve producten te ontwikkelen.

Digitalisering & Data

Zodra digitalisering binnen bedrijven serieus vorm krijgt, wordt het delen van data met de keten structureel van toegevoegde waarde. Zo zorgt digitalisering:

 1. in de ontwikkelingsfase voor een versnelling in ontwerp, prototyping en testing, 
 2. in de productiefase door koppeling van machines en productiesystemen voor verkorting van de doorlooptijd, 
 3. in de orderfase zorgen platformen en portals ervoor dat onduidelijkheden in tekeningen verdwijnen en informatie aansluit op het productieproces en 
 4. in de gebruikersfase dat met benutting van gebruiksdata de dienstverlening aan klanten geoptimaliseerd en uitgebreid wordt, waarmee nieuwe verdienmodellen geïntroduceerd worden.

Een volledige smart toeleverketen draait met name om de volgende ontwikkelingsblokken: 

 1. Slim en foutloos produceren
 2. Flexibele (maatwerk)productie in kleine series
 3. Slimme, digitaal verbonden producten
 4. Slimme, extra (service)diensten bij fysiek product
 5. Digitale smart factory waar afdelingen en machines verbonden zijn en data sturend is
 6. Bedrijven die digitaal verbonden zijn in de keten (snel, foutloos)
 7. Duurzaam produceren (energie, materiaal-hergebruik) 
 8. Slimmer werken door technologie die personeel ondersteunt. 

Verzilveren van kansen

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor data ingezet kan worden. Bijvoorbeeld met betrekking tot het proces, het businessmodel of vormen van fasen die een bedrijf kan doormaken in de data-transitie om kansen te verzilveren:

 1. Procesoptimalisatie: Hier legt een bedrijf de focus op het proces. Procesdata biedt een diepgaand inzicht waar de sterke- en knelpunten zitten in de organisatie en keten. Hiermee kan men heel gericht processen optimaliseren wat een voorwaarde is voor het optimaal benutten van nieuwe productietechnologieën.
 2. Data-gedreven strategie en innovatie van het business model. Data wordt ingezet voor specialisatie en ontwikkeling van maatwerkdiensten voor klanten(als predictive maintenance – servitization). Zorg voor een visie en een innovatieklimaat in de onderneming.
 3. Digitale ketens met een gezamenlijk data-ecosysteem: Randvoorwaarde is de openheid om data te delen. Als er geen data wordt gedeeld is er geen enkele vorm van horizontale en verticale samenwerking in ketens mogelijk laat staan platformisering. Dit vraagt van management en marktpartijen een heldere strategie én ontwikkelingstraject voor digitalisering. 

Bron:     ING, Thema update Industry (oktober 2020)
               Smart industry agenda

 

Bericht van