Extra impuls vanuit programma De Groeiversneller

Gelderse mkb-bedrijven met een groeiplan komen tot tijdelijk in aanmerking voor een extra bijdrage in externe advieskosten. Juist nu is verandering nodig om de banen van de toekomst te creëren. Hoe zorg je dat je bedrijf groeit in een tijd met vele vragen op het gebied van klimaatverandering, gezond leven, energietransitie en economische tegenwind? De Groeiversneller verhoogt daarom tijdelijk de voucherbijdrage in de advieskosten van 50% naar 80% om jouw groeiplan te kunnen realiseren.

Klimaatverandering, voedselvoorziening, gezond leven, de energietransitie en de circulaire economie, het zijn allemaal onderwerpen waar we allemaal vroeg of laat mee te maken krijgen. Veranderingen gaan sinds de uitbraak van Covid-19 ook nog eens veel sneller. De Groeiversneller ondersteunt bedrijven in hun groeiambities. ‘Het gaat daarbij niet alleen om bedrijven uit de sectoren Food, Health en ook Energy, maar ook om ondernemers actief in andere sectoren, die een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke uitdagingen. Bijvoorbeeld aan het digitaliseren van de zorg of de landbouw of aan een energiezuinige manier om water te zuiveren, waardoor de CO2-uitstoot vermindert’, zegt Linze Rijswijk. Hij is projectleider Innovatie & Ontwikkeling bij Oost NL, die De Groeiversneller uitvoert. ‘We ondersteunen bedrijven die belangrijk zijn voor maatschappelijke transities. Denk aan onderwerpen, zoals de klimaatverandering, energietransitie en ontwikkeling van gezondere voeding en levensstijlen.’ 

Duurzame maatschappij

Bedrijven met concrete groeiplannen die een bijdrage leveren aan een duurzame maatschappij kunnen die voorleggen aan deskundigen van De Groeiversneller. Via dit programma is hulp beschikbaar in de vorm van extra netwerk, advies, subsidies voor inhuur van kennis of toegang tot een lening of andere financiering. Op basis van een goed doordacht groeiplan kan een ondernemer advies of expertise van een zelfgekozen specialist inhuren via een voucher. Een bijdrage die in deze tijd helpt om te vernieuwen.

Denk aan een bedrijf dat biologisch afbreekbare voedselverpakkingen ontwikkelt of aan een bedrijf dat werkt aan een mens- en milieuvriendelijk alternatief voor plastic. Als concreet voorbeeld noemt Rijswijk de voucher voor Bakkerij Fuite uit Apeldoorn, die brood bakt voor supermarkten. ‘Door slim gebruik van data uit onlinebestelsystemen kan het bedrijf 6 tot 10 procent voedselverspilling voorkomen. Consumenten bestelden tijdens de corona-lockdown steeds meer online. Ze bestelden exact wat ze wilden, in tegenstelling tot het doen van aankopen in een supermarkt waarbij vooral gekocht wordt wat er beschikbaar is. Het Apeldoornse familiebedrijf kan nu nog beter in de klantbehoefte voorzien. We zien dat dit soort blijvende veranderingen zich versnellen in de Covid-19-periode. Voor bedrijven is het noodzakelijk zich aan te passen en deze kansen te benutten.’ 

Doorzetten in tijden van verandering: verhoging subsidie

Om ondernemers met duurzame groeiambities optimaal te ondersteunen in tijden van verandering, heeft de provincie Gelderland besloten tijdelijk vanuit het Covod-19-programma een groter deel van de kosten voor haar rekening te nemen. De Groeiversneller subsidieert daarom met een voucher in plaats van 50 procent totaal 80 procent van de kosten met een maximum van 16.000 euro. ‘Veel bedrijven verkeren door de corona-crisis en de economische gevolgen daarvan in grote onzekerheid. We willen graag ondersteunen bij het inhuren van extern advies of expertise. Dit kan net helpen bij de stap die nu nodig is’ verklaart Rijswijk. ‘Het is juist nu belangrijk dat bedrijven kunnen doorgaan met het ontwikkelen van hun duurzame toekomstplannen en nieuwe verdienmodellen.’

Vouchers voor Food en Health

Met de nieuwe vouchers Food en Health van het programma De Groeiversneller stimuleert de provincie Gelderland ondernemers hun groeiplannen voor vernieuwende producten of diensten in een duurzame economie waar te maken. Food en Health zijn belangrijke Gelderse thema’s. Het gaat daarbij om groeiplannen voor producten en diensten op het gebied van bijvoorbeeld eiwittransitie, circulaire landbouw of e-health. De Groeiversneller Energie voor ondersteuning bij grootschalige energietransitie en CO2-reductie is al een programma dat langer loopt. 

Groeiplan indienen

In de Groeiversneller werkt Oost NL samen met andere partijen die hun expertise inzetten, zoals Health Valley, The Economic Board, RCT Gelderland, BOOST (Smart Industry Oost-Nederland), Foodvalley NL, Kiemt (energietransitie en circulaire economie). Al meer dan 700 Gelderse mkb-bedrijven kregen ondersteuning vanuit het Gelderse programma.

  • Ook aan het nadenken over hoe uw onderneming zich aan moet passen aan de gewijzigde markt? 
  • Denkt u na over hoe u aan kan te sluiten bij de maatschappelijke veranderingen die nodig zijn? 
  • Dien online uw plan en ambitie in en De Groeiversneller neemt binnen een week contact met u op voor een gesprek. Kijk op www.degroeiversneller.nl

 

Origineel bericht van Oost NL