Gezocht: Bedrijven en kennisinstellingen voor Europees AI onderzoeksproject

Is jouw bedrijf actief op het gebied van artificial intelligence (AI) en ben je op zoek naar internationale projecten om AI verder te ontwikkelen? Wil je je internationale concurrentiepositie versterken? EUREKA biedt een helpende hand: Je kunt deelnemen aan een Europees strategisch onderzoeksprogramma voor de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie. Het gaat daarbij om marktgericht/toegepast onderzoek.

Grensoverschrijdende consortia

Het EUREKA-cluster richt zich op het stimuleren van internationale en industrie-gedreven R&D projecten. Voor de ‘AI-call’ zoekt EUREKA projecten die innovatieve AI-ecosystemen vormen, vooruitgang in huidige toepassingen bieden en commerciële en/of maatschappelijke impact maken in de regio’s. Doel is om mkb, grote bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen samen te brengen in grensoverschrijdende consortia waarin partijen samen werken aan een AI-project.

Belangrijkste voorwaarden 

AI-call EUREKA 

Thema’s 

Het te ontwikkelen product, proces of dienst moet innovatief zijn en er moet een technologisch risico aan verbonden zijn.

Het project moet een duidelijke toegevoegde waarde laten zien van technologische samenwerkingen tussen de consortia-leden.

Grensoverschrijdende samenwerking 

Het consortium moet bestaan uit tenminste 2 bedrijven uit verschillende EUREKA-landen (Oostenrijk, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Israël, Nederland, Spanje, Turkije, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en Singapore). 

 

Eigen bijdrage en subsidie 

Bedrijven krijgen 35% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. Het mkb krijgt een top-up van 10% en kennisinstellingen krijgen 50% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten. 

Vorm 

Tender-procedure 

Deadline 1e fase 

28 juni 2021 

 

1e fase: Internationale indiening 

Om aanspraak te maken op deze call, moet je je projectaanvraag vóór 28 juni 2021 indienen bij het EUREKA aanvraag-portaal. Klik hier voor het aanvraagformulier. Een onafhankelijke commissie beoordeelt de voorstellen op kwaliteit, technische ambitie, relevantie en innovatie. Voldoet je  project aan de eisen, ontvang je een uitnodiging voor het indienen van de nationale subsidieaanvraag.

 2e fase: Nationale indiening 

De Nederlandse deelnemers uit een AI-innovatieproject dienen een gezamenlijke nationale subsidieaanvraag in bij de Internationaal Innoveren-tender voor AI-innovatieprojecten. Deze tender staat open van 15 september 2021 tot en met 12 oktober 2021. Het budget voor deze tender is € 4 miljoen. Bedrijven krijgen 35% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten en 25% voor ontwikkelingsactiviteiten. Het mkb krijgt een top-up van 10% en kennisinstellingen krijgen 50% subsidie voor hun onderzoeksactiviteiten. 

Een commissie rangschikt vervolgens de projecten, waarna de hoogste gerangschikte projecten als eerste hun subsidie ontvangen, totdat het budget is uitgeput. Wanneer ook de nationale aanvraag is goedgekeurd, is de financiering definitief. 

Meer informatie 

Bij interesse, of als je vragen hebt, kun je contact opnemen via alex.vangeldrop@oostnl.nl.

Op de website van het EUREKA-cluster vind je meer informatie over de call, de voorwaarden en de internationale 
aanvraagprocedure. Klik hier voor alle informatie over deze call van RVO.