Gezocht: spelers in de Additive Manufacturing-waardeketen

Additive Manufacturing (AM, 3D-printen) biedt veel kansen om een koploperspositie te pakken in Europa. Daarom hebben de regionale ontwikkelingspartijen gezamenlijk besloten een Nationaal Meerjarenplan AM te initiëren en het AM-NL Groeifonds op te zetten. Wil jij daarbij een actieve rol spelen? Meld je aan!

In 2020 lanceerde het kabinet het Nationaal Groeifonds: € 20 miljard voor de meest veelbelovende voorstellen van samenwerkende bedrijven, kennisinstellingen, clusterorganisaties en economische ontwikkelingsmaatschappijen, op het gebied van kennisontwikkeling, onderzoek en innovatie. Doel: het behouden en versterken van de economische groei, de welvaart op lange termijn en de koploperspositie van Nederland in Europa.

Additive Manufacturing inzichten en behoeften

Het plan van de regionale ontwikkelingspartijen BOM, Brainport, Innovation Quarter, LIOF, NOM, Oost NL en Noord-Holland-Noord draait om inzichten en behoeften vanuit industrie en research, transport en educatie, softwareontwikkeling, machinebouw, standaardisatie en certificatie. Wij komen graag in contact met zoveel mogelijk spelers in de AM-waardeketen.

Doe je mee?

Jouw plannen en visie op de toekomst en de ontwikkeling van AM, vormen de basis van het Groeifondsvoorstel dat we gaan indienen. Adviesbureau Berenschot ondersteunt ons bij het maken van dit voorstel.

Meer informatie

Meer weten of aanmelden? Neem contact op met Chris Willemsen.

Meer informatie en aanmelden