HAN Smart Production Centre officieel erkent als Fieldlab

Op 24 januari 2020 ontving de Academie Engineering en Automotive van de HAN University of Applied Science in Arnhem van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de officiële erkenning dat zij haar Smart Production Centre for Advanced Automotive Applications (SPC|3A) een Aspirant Smart Industry Fieldlab mag noemen en het logo ‘Powering Smart Industry’ voeren. Uiteraard is dit een grote stap voorwaarts voor ons SPC, dat daarmee nationaal én internationaal op de kaart wordt gezet.

De gezamenlijke fieldlabs in Nederland zijn centra die de markt een unieke innovatie bieden. In het geval van SPC|3A is dat enerzijds de mogelijkheid voor fabrikanten en leveranciers van auto-onderdelen (zogenaamde Tier 1 & Tier 2 leveranciers) om lichtgewicht (composiet-)onderdelen voor de automotive industrie te ontwikkelen die in massa- of grootserieproductie kunnen worden vervaardigd. En anderzijds (toelever-)industrie die zich bezighoudt met de noodzaak om productie verregaand te automatiseren en te koppelen aan het internet om o.a. monitoring & controlling mogelijk te maken. Wereldwijd bestaan er slechts enkele ontwikkelcentra die dit eveneens kunnen bieden, maar in Nederland is het SPC voor deze markt uniek.

Marktvraag als basis

De opzet van het SPC is zeker geen ‘speeltje’ van de HAN voor studenten. Vanuit de markt bestaat een grote vraag van lichtgewicht onderdelen voor voertuigen in z’n algemeenheid. Immers lichtere auto’s verbruiken minder energie voor de verplaatsing, beschadigen de wegen minder, zijn veiliger in gebruik, rijden langer op een accu en zijn dus uiteindelijk ook beter voor het milieu. Verlaging van het gewicht van ieder voertuig draagt dus bij aan klimaatdoelstellingen.

Hybride leer-en werkomgeving

De ontwikkeling van deze lichtgewicht onderdelen vraagt heel veel kennis van een zeer breed spectrum aan deskundigen en is vooralsnog kostbaar, omdat de meeste van deze onderdelen niet in massa geproduceerd (kunnen) worden, een ‘must’ voor de automotive industrie. Het SPC gaat deze mogelijkheid wel bieden. De inzet van de verschillende kennisvelden van de HAN (en andere kenniscentra), o.a. Engineering, Automotive, ICT, Robotica, Sensoriek, Big Data, Digital Twinning, Lean principles, Sustainable Energy, Cyber Security, etc. maakt dit mogelijk. Ook zullen veel projecten plaatsvinden waarbij studenten worden ingezet om in de driehoek Ondernemingen-Onderwijs-Onderzoek de productie én de producten verder te verbeteren. Verspreiding van deze opgebouwde kennis staat ook zeker op de agenda.

Regionaal belang

De Provincie Gelderland heeft als één van haar drie speerpunten ‘Energy’, waarbij Arnhem  de stad is waar dit aspect het meest naar voren komt. De erkenning van het SPC als Aspirant Smart Industry Fieldlab is dus ook voor de Provincie en de Gemeente Arnhem van groot belang, omdat deze regio daarmee ook  de maakindustrie van energiezuinige lichtgewicht onderdelen een podium geeft. Naast de ontwikkelingen binnen Smart Industry omgeving, oftewel de vierde industriële revolutie. Een (r)evolutie die zowel efficiënter produceren als het efficiëntere ontwikkelen van producten in zich heeft. Het is daarom ook alleen maar logisch dat de gezamenlijke partners van het SPC gekozen hebben voor het Cleantech bedrijventerrein IPKW als locatie voor het Fieldlab. Vanuit de regio wordt door dit proces ook ondersteund door OOSTNL.

Onderdeel van Innovatielab voor New Energy & Mobility

Op dit moment is SPC|3A nog een  zelfstandig productie- en productontwikkelcentrum, maar binnen enkele jaren zal op IPKW het Innovatielab voor New Energy & Mobility (werktitel iLAB) worden gecreëerd, een locatie waar verschillende fieldlabs, innovatiecentra, start-ups en kenniscentra hun krachten gaan bundelen om (energie)innovaties mogelijk te maken. Zodra dit innovatielab ingericht gaat worden, zal het SPC als fieldlab hier onderdeel van uit gaan maken. Bij het SPC kunnen bedrijven vragen neerleggen rondom lichtgewicht automotive onderdelen als ook Smart Industry.

 

Fieldlab SPC