Investering in circulaire oplossing voor sliboverschot

​Het Gelderse VSGM heeft een innovatieve methode voor een circulaire verwerking van slib uit riool- en waterzuivering. 

Nu wordt slib nog verwerkt in verbrandingsovens, gecomposteerd of gestort, met CO2-uitstoot of vervuiling tot gevolg. Door slib te verwerken met de technologie van VSGM, ontstaat een nieuw materiaal dat als grondstof te gebruiken is in de bouwindustrie. Naast zeer lage CO2-uitstoot heeft deze technologie als enige bijna geen stikstofuitstoot. Provincie Gelderland investeert via Topfonds Gelderland, waarvan Oost NL fondsmanager is, in het bedrijf om deze veelbelovende techniek sneller op de Nederlandse markt te brengen.

 

Oost NL