Kansen voor innovatief mkb in INNOWWIDE

Bent u een innovatief mkb bedrijf en internationaal actief? Ziet u kansen om met partners buiten Europa innovatieve technologie te ontwikkelen maar wilt u eerst de technische en economische haalbaarheid onderzoeken? Dan is INNOWWIDE wellicht iets voor u.

 

In INNOWWIDE kunt u een zogeheten 'Viability Assessment Project' (VAP) uitvoeren voor het onderzoeken van de technische haalbaarheid. Het biedt ook mogelijkheden om te kijken naar bijvoorbeeld het juiste businessmodel of het onderzoeken van de juridische aspecten. Zo maakt u een juiste inschatting of u een bepaald ontwikkelingstraject op wilt gaan zetten met een partner buiten de EU.

INNOWWIDE is een tender waarin een adviescommissie de meest kansrijke projecten selecteert. INNOWWIDE staat open voor Europese mkb bedrijven die R&D samenwerking op willen zetten met een partner buiten de EU. Het gaat om projecten met in potentie een grote impact op de doelmarkt.

Budget

Het budget is € 4 miljoen. Per project geldt een fixed grant van € 60.000 en de minimale projectomvang is € 86.000. Een partner buiten Europa wordt ook via INNOWWIDE gefinancierd.

Voorwaarden

INNOWWIDE staat open voor alle technologiegebieden. De adviescommissie beoordeelt projecten op:

  • impact
  • excellentie
  • kwaliteit en efficiëntie van implementatie 

Aanvragen

Deze INNOWWIDE call staat open van 15 januari 2020 tot 31 maart 2020. Kijk op de site van INNOWWIDE voor informatie en voor aanvragen.

Meer informatie

INNOWWIDE is een project onder Horizon 2020 met 11 Europese partners waaronder de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met als doel het stimuleren van het Europese mkb bij internationalisering. Daarnaast moet INNOWWIDE ook zorgen voor meer inzicht bij toekomstige ondersteuningsmogelijkheden vanuit de Europese Commissie.

Meer weten? Neem contact op met Team IRIS, via teamIRIS

Innowwide