Nieuw: Subsidie Circulaire Ketenprojecten

​Wil je samen met andere ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) een circulair product of dienst ontwerpen? Of jouw processen of businessmodel circulair organiseren? En wil je daarvoor de hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten? De subsidie Circulaire ketenprojecten kan daarbij ondersteunen. Vanaf 9 april is de subsidie aan te vragen bij de RVO.

Een volledig circulaire economie als doelstelling

Het kabinet wil in Nederland uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie tot stand brengen. Daarbij heeft het kabinet de ambitie om in 2030 een (tussen)doel te realiseren van een economie met 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).​

Subsidie Circulaire Ketenprojecten 

Om die doelstelling te verwezenlijken is onder meer de Subsidie Circulaire Ketenprojecten in het leven geroepen. Voor echt succesvolle circulaire businesscases is vaak samenwerking in de keten nodig. Met deze subsidie kunnen mkb-ondernemers in een circulair ketensamenwerkingsverband hulp van een ervaren procesbegeleider inzetten.

Lees het hele bericht