Nieuwe investering in QuiX van FORWARD.one en Oost NL voor de ontwikkeling van optische kwantumprocessoren

QuiX uit Enschede, dat een kwantumprocessor ontwikkelt op basis van fotonica, heeft een investering van FORWARD.one en Oost NL opgehaald. Het bedrijf wil de eerste fotonische kwantumcomputer op de markt brengen voor het uitvoeren van kwantum-informatieverwerking en simulatie. Oost NL investeert vanuit het Innovatiefonds Overijssel.

​Kwantumtechnologie klaar maken voor 'real-world' toepassingen

'Quantumcomputing' zal een revolutie teweegbrengen in de manier van informatieverwerking zoals we die kennen. Om dit te realiseren wil QuiX de eerste fotonische kwantumcomputer op de markt brengen voor gebruik in informatieverwerking en kwantumsimulatie. Met de investering gaat QuiX een kwantumprocessor produceren die in eerste instantie aan toonaangevende R&D-instellingen kan worden verkocht maar later ook aan andere instellingen.

QuiX ontwikkelt haar kwantumprocessoren met behulp van het eigen TriPleX-platform, voortbouwend op fundamenteel onderzoek bij de Universiteit Twente en gebruikmakend van de expertise van Lionix International. De steeds krachtiger wordende processoren van QuiX zullen de ontwikkeling en het testen van de eerste kwantumalgoritmen mogelijk maken die in staat zijn om complexe real-world problemen op te lossen, onder andere op het gebied van chemie en cryptografie.

Aanzienlijke groei

Optische kwantumcomputing heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt. QuiX heeft een belangrijk voordeel in deze markt door de nauwe banden met het fotonica-cluster rond Universiteit Twente en diepgaande ervaring in de industrie.

Hans van den Vlekkert, CEO van QuiX: "Deze investering van FORWARD en Oost NL zal ons helpen bij het realiseren van onze missie: Het bieden van plug-and-play, geïntegreerde en herconfigureerbare wantumprocessoren die volgens ons de snelste weg naar een kwantumtoekomst zijn."

"FORWARD.one is enthousiast over de technologie van QuiX en de mogelijkheden van zijn team. We hebben zeer hoge verwachtingen van de QuiX-technologie om kwantumberekening met real-life toepassingen veel sneller mogelijk te maken dan eerder mogelijk werd geacht", aldus FORWARD.one partner Arjan Göbel.

Pieter Klinkert, senior investmentmanager Tech bij Oost NL: "Bedrijven als QuiX zijn een waardevolle toevoeging op het ecosysteem rondom fotonica in Oost-Nederland. Het naar de markt brengen van innovaties die ontstaan rondom technische universiteiten is van groot belang voor onze regio. Het potentieel van quantum computing is bovendien enorm en kan met haar rekenkracht een positieve impact hebben in vrijwel iedere sector en daarmee op de maatschappij als geheel."

PhotonDelta

Oost NL is actief betrokken bij de regionale en landelijke ontwikkelingen op het gebied van geïntegreerde fotonica. Oost NL doet dit door het fotonicaplatform in Oost-Nederland verder vorm te geven en het ontwikkelen van gedeelde infrastructuur om het R&D-programma te ondersteunen. Oost NL draagt met deze investering bij aan de intentie zoals vastgelegd in het Partnerconvenant PhotonDelta. Oost NL is indirect aandeelhouder van LioniX International, en sinds 2017 ook van PhiX (vanuit het Innovatiefonds Twente). Oost NL investeerde in 2019 ook al vanuit het Innovatiefonds Overijssel in QuiX.

Origineel bericht van Oost NL