Provincie Gelderland opent SMART-regeling COVID-19

Deze regeling is helaas op dit moment gesloten in verband met het overschrijden van de aanvragen. 

Provincie Gelderland opent SMART-regeling Covid-19 voor om- en bijscholing en organisatieverandering

De Covid-19 crisis raakt ondernemers hard, ook in Gelderland. De toekomst is onzeker, maar een crisis biedt ook kansen. Er ontstaan (uit nood) nieuwe mogelijkheden voor organisatieverandering. Er is tijd om te investeren in om- en bijscholing, maar geen geld. Daarom opent de Provincie Gelderland vandaag, 25 mei 2020, de subsidieregeling "Smart-regeling Covid-19" voor MKB ondernemers met 5 tot 250 medewerkers en scholen. De subsidie van maximaal  € 25.000 biedt ruimte om te investeren in bijvoorbeeld om- en bijscholing in (vak)vaardigheden van medewerkers, het creëren van exportpools en het aanpassen van de manier van werken in een organisatie. Zo ondersteunt provincie Gelderland haar bedrijfsleven. Hiervoor is 1,5 miljoen Euro beschikbaar gesteld.

De belangrijkste informatie op een rij

Op deze pagina lees je de belangrijkste informatie, en kun je een inschatting maken of deze subsidieregeling jou kan helpen. Heb je nog vragen? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen of neem contact met ons op. Wil je een aanvraag indienen, ga dan naar het subsidieportaal.

Waarom

Om MKB-ondernemers en scholen de ruimte te geven om -juist nu- te investeren in medewerkers en het upgraden van de werkorganisatie. Met andere woorden: helpen om de crisis en de periode van gedwongen thuiszitten om te buigen naar een positieve ontwikkeling voor de toekomst van de Gelderse bedrijven. Dat heeft twee voordelen: sneller herstel van je verdienmogelijkheden als bedrijf, en het beperken van de gevolgen van de crisis voor medewerkers. Want deze crisis gaat voorbij, en om onze economie te herstellen hebben we alle kennis en talent die we samen bezitten nodig.

Voor wie

Gelderse MKB-ondernemers met 5 tot 250 medewerkers en scholen. Let op: het gaat om individuele bedrijven of scholen. Er kan geen aanvraag worden gedaan door een samenwerkingsverband.

Wat

Een MKB-ondernemer of school kan 24.999 euro subsidie krijgen om aan de slag te gaan met een SMART-aanvalsplan, om de gevolgen van de COVID-19 crisis te beperken. Het aanvalsplan moet leiden tot herstel van de vraaguitval en herstel (beperking) van de negatieve gevolgen van de crisis voor de medewerkers.

Hoe

Met de SMART-regeling COVID-19 geeft Provincie Gelderland MKB-ondernemers en scholen subsidie om aan de slag te gaan met een SMART-aanvalsplan. Zo komen we sterker uit de crisis. Dit plan moet gericht zijn op:

  • Sociale innovatie: het aanpassen van de werkorganisatie en het benutten van vaardigheden gericht op de vitaliteit, productiviteit en ontplooiing van medewerkers
  • Medewerkersgerichte opleidingen: investeren in de ontwikkeling van de (vak-)vaardigheden van medewerkers op de werkvloer
  • Anders en slimmer (digitaal) werken en leren: mogelijkheden creëren om anders te werken en/of leren zodat vaardigheden worden benut en talenten worden ontplooid
  • Revitalisering van de vraag naar producten of diensten: herstel en/of het creëren van nieuwe vraag naar producten of diensten
  • Tegengaan van de negatieve impact van de crisis op medewerkers: herstel van vitaliteit, productiviteit en ontwikkelmogelijkheden van medewerkers  

De SMART-regeling COVID-19 maakt het mogelijk om te investeren in:

  • Inschakelen van expertise om businessmodellen te vernieuwen of nieuwe vormen van acquisitie mogelijk te maken
  • Inkopen van opleidingen of coaching op vaardigheden
  • Inschakelen van expertise om collegiale in- en uitleen van medewerkers of het creëren van expertpools mogelijk te maken
  • Inschakelen van expertise om te leren anders en slimmer (digitaal) te werken en leren
  • Inschakelen van expertise om blijvend te investeren in de vitaliteit, productiviteit en ontplooiing van medewerkers

Wanneer

De regeling is open vanaf 25 mei 2020. Er is ruimte voor zo'n 60 aanvragen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van indiening en sluit wanneer het maximale aantal aanvragen is bereikt.

 

Origineel bericht van de Provincie Gelderland