Provincie Gelderland over Corona

Het coronavirus en de maatregelen daartegen grijpen diep in in onze samenleving. Inwoners, bedrijven en organisaties hebben het zwaar te verduren.

De provincie heeft geen directe rol bij de bestrijding van het virus. Wel kan en zal de provincie de partners bijstaan waar nodig. 
De aanpak kent drie sporen: acute hulpvragen; het monitoren van de gevolgen voor de Gelderse economie en samenleving; het werken aan herstelmaatregelen. 
Voor de acute hulpvragen heeft de provincie meteen een budget van € 5.000.000,- beschikbaar gesteld. Wekelijks wordt de monitor geactualiseerd; deze is te vinden op www.gelderland.nl. en op basis van de eerste twee sporen en andere signalen werkt de provincie nu het voorbereiden van herstelmaatregelen.

Provincie Gelderland