Slechts 21 procent van machinebouwers ziet AI als prioriteit

In de transitie naar een Smart Industry krijgen de machinebouwers steeds meer te maken met innovatieve technologieën zoals smart sensors en robotica. De implementatie van AI-toepassingen lijkt dan ook een vereiste te zijn voor het realiseren van de gewenste transitie. Echter blijkt uit de tweede Nationale Benchmark Smart Machine Industry van Siemens Digital Industries Software dat slechts één op de vijf machinebouwers het ontwikkelen van AI-toepassingen kwalificeert als kritiek of belangrijk.

AI als prioriteit bij koplopers

De koplopers in de Smart Industry geven een hoge prioriteit aan het toepassen van AI (kunstmatige intelligentie). Een prioriteit die volgens de Benchmark Smart Machine Industry dus niet iedereen in de branche deelt. Ruim een derde (38%) van de organisaties geeft de implementatie van AI-toepassingen helemaal geen prioriteit. En hoewel slechts een klein deel de inzet van AI belangrijk vindt, denkt wél bijna de helft (46%) van de machinebouwers dat AI het antwoord is op de grootste uitdagingen bij de transformatie naar een Smart Industry. Hierbij wordt AI als oplossing gezien voor cyber-physical production systems, cloud, IoT en cognitieve computing om zo de time-to-market te verkorten en efficiënter te werken.

Vooral de diversiteit aan mogelijkheden van AI zorgt ervoor dat de technologie op steeds meer gebieden van de Smart Industry wordt ingezet. Zo heeft meer dan de helft van de machinebouwbedrijven de beschikking over simulatiesoftware in de ontwerp- en testfase. Ruim 47% werkt met IoT-sensors en 40% met andere vormen van connected devices binnen het bedrijf.

Hoewel slechts 21% op dit moment prioriteit geeft aan AI, wordt verwacht dat de komende twee jaar de transitie naar een Smart Industry in een versnelling raakt en dat dus de rol en impact van AI significant zal toenemen. Over twee jaar wil bijna driekwart (71%) van de machinebouwers AI inzetten bij de simulatie van een ontwerp en de eerste testprocessen.

AI in datamanagement

AI speelt voornamelijk een rol binnen de cybersecuritytoepassingen op dit gebied (27%). Om overzicht te behouden over alle data beschikt 21% over enterprise data resources. Nog eens 12% voelt de noodzaak om in de komende twee jaar hiermee te gaan werken. Het gebruik van intelligente systemen – waarbij data wordt verwerkt van sensoren die gekoppeld zijn aan apparaten – ligt lager: slechts 18% van de organisaties zet dit in.

AI in productconnectiviteit

Een kleine 40% heeft intelligente machines of systemen die uitgerust zijn met connected devices voor monitoring en beheer op afstand. 47% van de bedrijven maakt bij productconnectiviteit gebruik van het internet door de inzet van IoT-sensors, 18% wil dit binnen twee jaar realiseren. De percentages voor 3D-printing en de inzet van industriële robots liggen op respectievelijk 25% en 20%.

Lees het gehele origineel bericht op Link Magazine