Smart Industry Event 2020 zet aan tot actie

Steeds meer ondernemers beseffen dat met behulp van Smart Industry de productiviteit omhoog kan, nieuwe businessmodellen mogelijk zijn en nieuwe markten bereikbaar worden. Maar waar begin je als ondernemer? Het Smart Industry Event 2020 gaf deze ondernemers de eerste handvaten om aan de slag te gaan met Smart Industry en innovatie voor iedereen mogelijk te maken. 

Inspirerende keynote

De middag ging van start met een inspirerende keynote van Randall van Poelvoorde. Randall enthousiasmeerde de ondernemers met zijn visie op de snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën. De titel van zijn keynote “Mens en robot in symbiose” geeft duidelijk de kern van zijn verhaal weer: mens en techniek worden steeds meer één. Een interessante en frisse blik op de impact die nieuwe technologie heeft op de mens, de organisatie en de maatschappij. “Steeds als wij denken dat techniek een menselijk aspect niet kan vervangen, overtreft de techniek ons”. Aan de hand van een aantal voorbeelden werd de snelle vordering in intelligentie van de techniek duidelijk.

Carrouselsessies

Voorafgaand aan de carrouselsessies was het woord aan Mark Peters (Ijssel technologie). Hij gaf een korte introductie over de vier enablers van Smart Industry: Smart Sensor, Digitalisering, Connected en Artificial Intelligence. Met deze toelichting was de basis gelegd voor de verschillende deelsessies. 

Mark Peters behandelde zelf het onderwerp online monitoring en predictive maintenance. Met praktijkvoorbeelden van onder andere Rijkswaterstaat en Tata Steel werd duidelijk wat slimme sensoren voor het bedrijfsproces kunnen betekenen.

Eelco van Schaik (Rolan Robotics) vertelde over flexibele robots. Door meer intelligentie in het systeem toe te voegen, kunnen robots omgaan met variabele waarden. Denk bijvoorbeeld aan het in staat zijn om verschillende groottes te onderscheiden tijdens het sorteerproces. 

Hoe data gebruikt kan worden om optimaal te kunnen produceren werd besproken door Matthijs Vogt (ilionx). “Humans are underrated” was een quote van Elon Musk die Matthijs aanhaalde. Het sociale aspect van de technologische ontwikkelingen kwam tijdens deze sessie naar voren. Er zijn vaak nog menselijke handelingen nodig om correcties uit te voeren die voortkomen uit de verkregen data.

 

De plenaire afsluiting was in handen van Marius Woldberg, kwartiermaker van Perron038 en tevens de gastlocatie voor het Smart Industry Event 2020. Vier regionale ondernemers vertelden vanuit hun eigen praktijk over de ontwikkelingen binnen de visiontechnologie en de doorontwikkeling hiervan die tevens centraal staat in het PRISMA-project.

Ben jij er volgend jaar bij?

Het Smart Industry Event 2020 was een groot succes en voor herhaling vatbaar. Wil jij op de hoogte gehouden worden van het event voor volgend jaar? Mail dan naar debbie@boostsmartindustry.nl