Sociale innovatie in coronatijd - werkgroep Sociale innovatie in gesprek

Het gesprek deze middag gaat over Sociale innovatie in coronatijd. Een breed besproken onderwerp dat iedereen wel actief bezighoudt.
De eerste vragen die op tafel komen zijn hoe je, in deze tijd van thuis en op afstand werken, contact houdt met je klanten en hoe zorg je voor binding met je medewerkers? Een andere relevante vraag voor de maakbedrijven is hoe krijg je de mensen weer samen aan het engineeren en aan het innoveren? Bij alle vormen van individueel digitaal werken gaat de ontwikkeling aan de engineeringskant minder snel, oftewel het nieuwe werken leidt tot weinig innovatie!

Kan het gebruik van een slim innovatieprogramma een oplossing bieden? Hier zijn de meningen verdeeld over, het engineeringsproces bij maakbedrijven is vaak te complex, bevat te veel onderdelen en mist de kruisbestuiving en de motivatie om te komen tot vernieuwing. Innovatie is een associatief proces.

Deze tijd vraagt ook iets anders van (project)managers, andere capaciteiten, andere skills en andere werkwijzen bijvoorbeeld met inzet van de werktechniek scrummen of inzet van tools als MIRO. Eigenlijk vraagt het van alle medewerkers iets anders, waar ook de frustratie in de privésfeer zichtbaar wordt, het gemis aan informele contacten en de mentale gezondheid belangrijker wordt.

Een ander signaal dat wordt afgegeven is dat we sociale innovatie in fases moeten onderscheiden voor en tijdens corona en vooral ook kijken naar waar gaan we naar toe, dus voorbij de corona. Bedrijven staan, op dit moment, duidelijk meer open voor leren en ontwikkelen en daar zijn ook diverse regelingen.

De term de remote business wordt ingebracht als een toevoeging/aanvulling op werkprocessen van vroeger. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van een configurator, een systeem waarmee je een product makkelijk visueel maakt en zelf kunt configureren. Ofwel “configure to order” kan je een voorsprong geven, net als de inzet van Predictive maintenance, IOT en Ai.

Wordt er wel op 2 paden geïnnoveerd? Het lijkt nu wel dat er alleen op verliesdemping ingezet wordt en dat innovatie op nieuw perspectief helemaal lamgeslagen is.

Mobiliteit van arbeid

En dan de beschikbaarheid van arbeid. De vraag naar personeel in de techniek groeit harder dan voorheen terwijl in andere branches medewerkers aan de zijlijn staan. Hoe zou je nu met wat aanpassingen de functies in de techniek wel toegankelijk kunnen maken voor “buitenstaanders”? Er zijn voorbeelden van collega-bedrijven waar medewerkers van bouw naar metaal omgeschoold worden, biedt dit kansen voor meer andere branches?

Het zogenaamde Jobcarving. Kunnen wij als ondernemers hier een actieve rol in spelen en dit ook in onze branches realiseren is een reëel vraagstuk.
Naast de technische skills heb je ook te maken met houding en motivatie van mensen, in het bijzonder aan de onderkant van de arbeidsmarkt en of dit met omscholing te beïnvloeden is blijft een vraag.

Wat kan BOOST in deze vraagstukken betekenen?

Er is veel geld beschikbaar voor de regionale arbeidsmarkt om mensen van werk naar werk te begeleiden. Daarnaast is er de leervoucher.
Het Boost actieplan sluit op twee punten aan bij de bovenstaande discussie.
Actielijn 2 – Personeel en arbeid, bedrijven schalen af qua geschoold personeel maar we willen deze kennis en capaciteit wel behouden voor de industrie. WIMM heeft inmiddels een aantal arbeidspools in de achterhoek ingericht.

Actielijn 4 - Toekomstperspectief – veranderende businessmodellen
Vanuit de BOOST vitale industrie voucher zijn er inmiddels 7 vouchers uitgereikt die ook veelal voor de bovenstaande actielijnen ingezet worden.

Er worden een aantal acties uitgezet die vooral gericht zijn op het vertellen en delen van de best practices rondom mobiliteit van arbeid en ontwikkeling van medewerkers. Hiermee kunnen we bewustzijn en herkenning creëren met als doel andere ondernemers een volgende stap te laten zetten.

Via BOOST (vanuit de voucher) kunnen 4 a 5 casussen uitgewerkt worden die gericht zijn op innoveren naar een nieuwe toekomstperspectief. Deze verhalen kunnen via de website, socials en via de innovatiemakelaars gedeeld worden.
Er is behoefte aan een duidelijk overzicht welke regelingen en vouchers beschikbaar zijn, het is nu een doolhof. Ook duidelijkheid rondom cofinanciering en financiering van verleturen is wenselijk. Hier wordt ook actie op gezet en het platform van BOOST zal hiervoor het dragende medium zijn.

 

 

Meer weten over sociale innovatie?