Start IQ BLVD in de gemeente Hardenberg

Ondernemers in de maakindustrie, precisietechnologie, metaalbewerking en kunststof uit de regio Hardenberg hebben de handen ineen geslagen en het initiatief genomen voor de IQ BVLD. Maakbedrijven en toeleveranciers moeten zich meer onderscheiden in innovatie, design en specialisatie. Ze werken aan digitalisering en slimmere, snellere en groenere procestechnologieën. Verdere samenwerking en innovatie is keihard nodig. 

De IQ BLVD is de plek waar ondernemers elkaar vinden om samen verder te komen. Op de IQ BLVD werken de ondernemers samen met kennisinstellingen en onderwijs aan digitalisering en aan slimmere, snellere en groenere procestechnologieën. Ook bundelen ze hun krachten als het gaat om ondernemerschap en arbeidsmarktvraagstukken.  

Ron Nuwenhof, teammanager tech bij Oost NL, was vanaf november betrokken bij de oprichting van IQ BLVD: "Maakbedrijven en toeleveranciers zijn gedwongen voortdurend een hogere toegevoegde waarde te realiseren. Dan is het belangrijk om de krachten te bundelen en rechtstreeks in verbinding te staan met talent, onderwijs- en kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid." Ron vervulde een adviserende rol onder meer over de governance, DWP (digitale werkplaatsen), rechtspersoon (stichting of BV), verdienmodellen open innovatie faciliteiten, informatie digitalisering, Smart Industry, AI Coalitie, Rapport ICT, notitie shared facility, REACT en MKB voucher. Ook hielp Oost NL bij het uitbreiden van het netwerk en schreef ze mee aan onderdelen van het projectplan. 

Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

De IQ BLVD is één van de projecten die mede door de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe tot stand komt. Vanuit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe is bijna drie miljoen euro gereserveerd voor het totaalproject. De IQ BLVD  krijgt een bijdrage van drie miljoen euro uit de Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe.

Binnen de Regio Deal werken verschillende partijen met elkaar samen aan het verbeteren van de welvaart in de regio. Met hart voor de regio, van elkaar leren, regionaal denken, het verschil maken en vooral doen. De IQ BLVD is ontstaan in de regio Hardenberg, met de bedoeling uit te breiden over de gehele regio. 

Oost NL
Origineel bericht van Oost NL