​Studenten helpen mkb’ers met digitalisering in de Digitale Werkplaatsen Oost Nederland

Digitale werkplaatsen 

De vier Digitale werkplaats in regio Oost brengen onderwijs en bedrijfsleven samen om het mkb te helpen innoveren. mkb’ers kunnen hier terecht voor praktische ondersteuning en advies in hun bedrijf op het gebied van digitalisering. Daarbij krijgen ze hulp van het beroepsonderwijs. Professionals in opleiding helpen deze ondernemers op gebied van online sales & marketing, e-commerce, data-analyse en (kantoor) automatisering.

Online kansen benutten

Voor veel ondernemers in het mkb is het een grote stap om online kansen te herkennen en optimaal te benutten. De digitale werkplaatsen ondersteunen bedrijven met hun vraagstukken, zoals:

 • welke mogelijkheden zijn er voor het digitaliseren van mijn organisatie?
 • hoe kom ik tot nieuwe ideeën voor mijn organisatie?
 • hoe vergroot ik de online bereikbaarheid van mijn organisatie en zorg ik ervoor dat mijn organisatie goed gevonden wordt op internet?
 • tevreden klanten zijn goud waard! Ik wil beter inzicht in wat mijn klant wil. Hoe kan ik dat inzicht vergroten?
 • hoe leidt online ondernemen tot meer groei?
 • ik heb (nieuwe) ideeën en doelen voor mijn organisatie. Kan de digitale werkplaats mij hierbij ondersteunen?
 • hoe vertaal ik mijn marketingaanpak in een goede online strategie?

Regio Zwolle - MoveDigi 

In de digitale werkplaats MoveDigi helpen studenten van Windesheim, Deltion en Landstede de komende 3 jaar mkb’ers in de regio Zwolle op het gebied van digitalisering. Het gaat daarbij om e-commerce, data-analyse en het automatiseren van bedrijfsprocessen. Het Topcentrum E-commerce is nauw betrokken bij MoveDigi.  De digitale werkplaats zet studenten van diverse disciplines in: ICT, bedrijfskunde, economie en e-commerce. Oost NL, Rabobank en Kennispoort Regio Zwolle ondersteunen dit initiatief door de inzet van kennis en netwerk. 

Voor meer informatie over MoveDigi:
Ynte van de Meer, projectmanager MoveDigi if.vander.meer@windesheim.nl

Arnhem - Nijmegen - Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen (DWAN)

De DWAN is een initiatief van de HAN, ROC RijnIJssel College, ROC Nijmegen, de Radboud Universiteit en OostNL in het kader van de Versnellingsagenda Digitalisering MKB van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, EZK. 

Een digitale werkplaats is de ideale plek voor mkb’ers om een praktische start te maken met digitalisering. Ondernemers krijgen er handvaten op maat om vervolgstappen te zetten op het gebied van digitalisering. In een digitale werkplaats werken onderwijs, overheid en bedrijfsleven samen aan een concrete digitaliseringsprojecten, via een heel praktisch proces. 

Voor meer informatie over DWAN:
Ben Cornelissen - Ben.Cornelissen@han.nl

Regio Foodvalley - DigiLab 

In regio Foodvalley is in september 2020 de digitale werkplaats DigiLab gestart. In het DigiLab helpen mbo- en hbo-studenten van verschillende studierichtingen, onder professionele begeleiding van docenten en experts uit het bedrijfsleven, lokale mkb’ers verder met hun digitale vraagstukken. Ondernemers kunnen hier terecht voor advies op het gebied van online marketing, data science en automatisering. Ook levert het DigiLab maatwerk. Zo ondersteunen deze studenten mkb’ers bij digitalisering en het inzetten van technologische innovaties. Vragen en wensen van mkb’ers worden geanalyseerd en de studenten presenteren een advies (roadmap). Het DigiLab richt zich vooral op de kleinere mkb-ondernemingen (tussen de 2 en 50 medewerkers), omdat daar de behoefte aan ondersteuning het grootst is.

Waar kan het DigiLab jou als ondernemer mee ondersteunen?

 • Welke mogelijkheden zijn er voor het digitaliseren van processen in mijn organisatie?
 • Hoe zorg ik dat ik online beter vindbaar/bereikbaar ben?
 • Hoe leidt digitaal ondernemen tot meer groei?
 • Ik wil inzicht in wat mijn klant wil. Hoe kan ik dat inzicht vergroten?

Voor meer informatie over Digilab:
Joop Hazeleger via 06-52646275 of Cora van Wijngaarden via 06-20702922

Twente - Digitale Werkplaats Twente

Digitale Werkplaats Twente is een samenwerking van Saxion Hogeschool, TalentIT, Techniekpact, Techwise en Oost NL, Rabobank, VMO, MKB Plein, MKB Twente, IKT en NovelT.

Bij Welke vragen kan Digitale Werkplaats Twente helpen?

 • ONLINE SALES & MARKETING 
  Social media, marketing automation en drip campagnes. Automatisering biedt nieuwe mogelijkheden om uw prospects en klanten beter te bereiken en te informeren.
 • DATA
  Internet of Things, Big Data, analytics en sensoren kunnen u helpen bij het monitoren van uw bedrijfsprocessen en inzicht geven in prestaties en knelpunten.
 • (KANTOOR) AUTOMATISERING
  Automatiseren van herhalende dagelijkse taken betaalt zichzelf bij elke herhaling terug.

Voor meer informatie over de Digitale Werkplaats Twente:
info@digitalewerkplaatstwente.nl of tel: 06 51051147

Origineel bericht van Oost NL en HAN