Thuiswerkvoucher provincie Gelderland

Bent u een werkgever met meer dan 50 medewerkers in Gelderland en wilt u advies over thuiswerken? Met ondersteuning van de provincie Gelderland kunt u een externe adviseur inhuren voor het opstellen van een thuiswerkplan. Dit programma is een samenwerking tussen de regionale mobiliteitsmakelaars en Oost NL en is mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland.

Voor wie?

U kunt in aanmerking komen voor deelname als u de volgende doelen wilt bereiken:

 • U wilt ook na de coronacrisis uw werknemers een deel van hun werktijd structureel laten thuiswerken.
 • U wilt de aanwezigheid van werknemers spreiden over de dag en de week.
 • U wilt een bijdrage leveren aan CO2-reductie en een betere bereikbaarheid van Gelderland door minder autokilometers.

De thuiswerkondersteuning is bedoeld om de verbeterde bereikbaarheid en CO2-reductie als gevolg van thuiswerken zo veel mogelijk vast te houden. De mobiliteitsmakelaar in uw regio gaat met u in gesprek, kan adviseren over manieren om dat te bereiken en bekijkt samen met u of de thuiswerkvoucher in uw situatie het juiste instrument is.

Belangrijkste voorwaarden op een rij

 • U heeft contact opgenomen met uw mobiliteitsmakelaar over de aanvraag.
 • U bent gevestigd in Gelderland met meer dan 50 medewerkers.
 • De vouchers kunnen worden ingezet voor ontbrekende externe kennis en expertise en niet voor de aanschaf van materiële activa (bijvoorbeeld laptops, bureaus etc.) en reguliere kosten zoals abonnementen.
 • U kunt een ondertekende de-minimisverklaring meesturen, waarin u aangeeft dat uw onderneming in de afgelopen drie belastingsjaren minder dan € 200.000,- subsidiesteun heeft ontvangen. Let op dit geldt alleen voor bedrijven.
 • Voucheraanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2021 of tot zoveel eerder het voucherbudget is uitgeput.
 • Binnen één jaar na de toekenningsdatum moeten de activiteiten uit de offerte zijn uitgevoerd en afgerond.

Ondersteuning 

De omvang van een thuiswerkvoucher is minimaal €2.000,- en maximaal €4.000,- (excl. btw). Voorwaarde hierbij is wel dat u 20% van de gemaakte kosten zelf betaalt. Maximaal 80% van de ondersteuningskosten externe deskundigen (op basis van offertes) worden vergoed. Uitbetaling van de voucher vindt achteraf plaats. Reguliere werkzaamheden en onderhoudswerkzaamheden zijn uitgesloten van financiering. Uitsluitend externe advieskosten komen in aanmerking.

Hoe werkt het?

Om te kijken of u in aanmerking komt voor ondersteuning via De Groeiversneller vragen wij eerst contact op te nemen met uw mobiliteitsmakelaar. Als u dit reeds heeft gedaan kunt u onderstaand formulier invullen voor uw aanvraag.

U kunt hier maximaal 2 offerte(s), en andere bijlagen meesturen met uw aanvraag (pdf; doc; maximaal 5 mb).

 • U vult het formulier in en krijgt hiervan een bevestiging op de mail
 • Oost NL controleert of de aanvraag voldoet aan criteria, bepalingen en voorwaarden. Bekijk de richtlijnen (pdf).
 • U ontvangt binnen drie weken bericht of de aanvraag gehonoreerd is of niet.
 • Indien de aanvraag is gehonoreerd ontvangt u per mail een toekenningsbrief.
 • Na ontvangst van deze brief kunt u starten met uw activiteiten. Binnen één jaar na de verzenddatum moet de voucher zijn gebruikt (de activiteiten zijn uitgevoerd en de facturen betaald).
 • U kunt vanaf de datum dat u de aanvraag heeft ingediend starten op eigen rekening en risico.
 • Zodra alle activiteiten zijn uitgevoerd, en de facturen zijn betaald, vult u het uitbetalingsformulier in welke u ontvangt bij de toekenningsbrief.
 • Zijn er tussentijdse wijzigingen? Informeert u ons dan en overleg wat de consequenties zijn voor de voucher.

N.B. Uw aanvraag wordt pas in behandeling genomen als alle documenten compleet zijn.

Contactgegevens Mobiliteitsmakelaars

Regio Arnhem-Nijmegen            
Marc Kemink                   
0620352722      
mobiliteitsmakelaar@vno-ncwmidden.nl

Regio Rivierenland         
Marjolijn van der Stok  
0655466412     
marjolein.vanderstok@enmorgen.nl

Regio Noord Veluwe /Food Valley         
Tako de Jong    
06 54 378 775  
tako.dejong@enmorgen.nl

Clean Tech Regio Gelderland (Apeldoorn / Epe / Zutphen)
Oscar Roelofs   
0652442112      
oscarroelofs@cleantechregio.nl

Regio Achterhoek           
Christiaan van Veen
06 3102 6583                  
Christiaan.vanveen@mobiliteitsfabriek.nl

Meer informatie