Is uw bedrijf klaar voor AI?   

In samenwerking met het Erasmus Centre for Data Analytics doet de NL AIC onderzoek naar AI-gereedheid binnen bedrijven en het effect hiervan op business agility en bedrijfsresultaten. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit onderzoek. Dit kan via deze link (EN).

 

Deelnemende bedrijven ontvangen een persoonlijke rapportage omtrent hun eigen AI-gereedheid. Voor een optimaal resultaat is het advies om per bedrijf de enquête te laten invullen door twee (senior) managers: iemand met een algemene managersfunctie én een IT-manager. Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar janna.hollema@nlaic.com. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Alleen de overall conclusies worden publiekelijk gedeeld in een rapportage, waarbij alle antwoorden zijn geanonimiseerd.

AI Survey