Voucherbudget De Groeiversneller tijdelijk uitgeput

De Groeiversneller heeft dit jaar ruim 2,9 miljoen euro toegekend aan Gelderse mkb-bedrijven. Dankzij provincie Gelderland in deze tijd een prachtige impuls. De enorme belangstelling van ondernemers heeft ertoe geleid dat het huidige beschikbare budget voor vouchers met de nu lopende aanvragen is uitgeput.

Vanaf september was de voucherbijdrage in de advieskosten tijdelijk verhoogd als extra ondersteuning van ondernemers met groeiplannen in deze lastige tijd. Dit heeft tot veel aanvragen geleid.
Met het nog resterende budget worden de huidige voucheraanvragen afgehandeld. Ondernemers kunnen geen voucheraanvraag meer doen, maar nog wel groeiplannen indienen voor een adviesgesprek en hulp bij het vinden van de juiste expertise en ondersteuning bij het vinden van financiering.
 

De Groeiversneller start in 2021 met nieuw budget. Volg de website voor meer informatie. Voor De Groeiversneller Energie en De Groeiversneller Recreatie & Toerisme is nog wel voldoende budget. 

Origineel bericht van Oost NL