Grote Nederlandse digitalisersingsmissie naar Singapore

Nederland organiseert komende week een digitaliseringsmissie naar Singapore. De missie staat onder leiding van Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops.

In zijn kielzog reist een delegatie van zestig personen uit bedrijfsleven en overheid mee, om de Singapore Week of Innovation and Technology en het Fintech Festival te bezoeken. Het doel is om te leren van de beschikbare technologie en zo veel mogelijk Nederlandse en Singaporese bedrijven met elkaar in contact te brengen om tot nieuwe samenwerkingsverbanden en contracten te komen.

Singapore heeft sinds 2014 de ambitie om de eerste ‘smart nation’ ter wereld te worden. Die ambitie is groter dan de toepassing van ICT voor stedelijke problemen alleen; innovatie is ook een middel om nieuwe economische kansen te benutten. Door een tekort aan arbeidskrachten, zet het land daarnaast sterk in op digitale technologieën zoals robotica en kunstmatige intelligentie.

Singapore is met deze ambities een voorbeeldland voor Nederland. Hoewel wij op gebied van privacy en grondrechten soms andere keuzes maken, is het goed om te leren van de ontwikkelingen in dit land. Het Nederlandse Kabinet heeft digitalisering immers ook tot prioriteit benoemd, zoals dat staat beschreven in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Verder lezen