Over kunstmatige intelligentie

Sommige klussen wil je het liefst helemaal aan de machines overlaten. Met kunstmatige intelligentie (KI), of artificial intelligence (AI) is dat steeds vaker mogelijk. Machines waarop kunstmatige intelligentie is toegepast, kunnen zelf hun werking aanpassen. Ze doen dat soms zelfs beter dan mensen.

Nog slimmer werken

Dat doen ze door alle data uit de productieprocessen nauwkeurig te verzamelen en te analyseren. Op basis van voorgeprogrammeerde algoritmes kunnen ze de processen vervolgens bijsturen. En dat niet alleen: alles wat er daarna gebeurt wordt weer vastgelegd en geanalyseerd. De machines leren dus van hun eigen omgeving en gaan daardoor nog slimmer werken. Het wordt daarom ook wel ‘machine learning’ genoemd. 

Hoe slim een systeem kan worden hangt af van hoe die is geprogrammeerd. Hoe meer je aan een machine kunt overlaten, hoe efficiënter een proces in theorie kan worden. Zo slim, dat het voor de mens steeds ingewikkelder wordt om te begrijpen wat er in de machine gebeurt. En door de ontwikkeling van bijvoorbeeld deep learning en kunstmatige neurale netwerken wordt het in de praktijk nog complexer. 

Impact op de maatschappij

Dat maakt dat de ontwikkeling enorme kansen biedt. Al kan de toepassing van kunstmatige intelligentie weleens de meest ingrijpende verandering zijn binnen de maakindustrie. Met de nieuwe toepassingen en mogelijkheden is de impact ervan op de maatschappij momenteel nog nauwelijks te overzien.