Circulair in de praktijk bij koploper Aebi Schmidt

Het doel van Aebi Schmidt is om producten te ontwikkelen en te produceren met een zo hoog mogelijk percentage hergebruik; in eerste instantie van het gehele product, dan van de onderdelen, en vervolgens van de grondstoffen/materialen. Zo ontstond er een circulair businessmodel.

Aebi Schmidt en het voorkomen van verspilling

Om invulling te geven aan de wijze waarop het circulaire businessmodel van Aebi Schmidt vormt krijgt, maken we gebruik van de definitie van de Ellen MacArthur Foundation (zie figuur). Hierbij wordt onderscheid gemaakt in:

  1. Recycle: verwerken en hergebruiken als onderdelen of als grondstof
  2. Refurbishen/Remanufacture: het opknappen van het product 
  3. Reuse/Redistribute: hergebruiken (2de hands)
  4. Maintain/Prolong: langer in gebruik houden door goed onderhoud en repareren
  5. Share: “as a service”, het leveren van gladheidsbestrijding als een dienst

Hierbij is recyclen het minimale wat op circulair gebied mogelijk is. Het hoogst haalbare circulaire doel is “sharing” of het inzetten van goeden op basis van “as a service”.

Aebi Schmidt en het voorkomen van verspilling

De ultieme vorm van circulariteit is dat je voorkomt dat je grondstoffen nodig hebt. Daarom heeft Aebi Schmidt een programma opgezet (Fit for Tomorrow) om verspilling tegen te gaan binnen het bedrijf. Er wordt binnen het bedrijf speciale aandacht besteed aan het verminderen van CO2-emissies en het gebruik van toxische of schadelijke stoffen zoals in coatings.

In de productiefaciliteit in Holten wordt zoveel mogelijk gewerkt met lokale leveranciers. Op die manier kan de CO2 die wordt geproduceerd door het transport van onderdelen tot een minimum worden beperkt. Een bijkomend voordeel is dat voorraden worden verkleind door een “just in time” levering van onderdelen. Ook zijn verschillende energiebesparende maatregelen getroffen, o.a. ledverlichting en het efficiënte gebruiken van restwarmte uit de oven binnen andere delen van de fabriek.

 

Lees meer over circulaire businessmodellen.

Lees verder