HBO stage en onderzoek in de Achterhoek

Hoe profileren wij ons als stage- en afstudeerregio?

Mireille Pastoor, projectmanager van innovatiehub Innovar, geeft aan dat er op dit moment veel onduidelijkheid is bij de voortgang van huidige stages en voor het nieuwe schooljaar. Iedere academie heeft zijn eigen aanpak, waardoor het heel divers is, ook nog per opleiding. Ze geeft aan dat thuiswerken voor studenten echt wel lastig is, met name bij het afstuderen. 

Walter Boeijink studeert af bij Contour en bij hem is het gelukkig goed gegaan en loopt nog op schema. Hij heeft, ondanks dat het werd verboden door de opleiding werktuigbouwkunde nog bij het bedrijf te komen, toch afspraken met het bedrijf gemaakt om zijn onderzoek af te ronden. Hij moest namelijk wel naar zijn stage om verder te kunnen en gelukkig was het daar toch mogelijk om te komen met de RIVM richtlijnen. Hij heeft dus geluk gehad dat het bedrijf flexibel was.

Marij Striekwold is van platform en innovatiehub Smarthub en herkent zich in de problematiek die hierboven is genoemd. De leden van Smarthub kunnen altijd met vragen terecht en dat is veel gebeurd. Er zijn veel bedrijven die zich goed redden met de anderhalve meter regels, ook i.s.m. Groenisgaon. Er is een grote behoefte aan opdrachten en we moeten in de Achterhoekse bedrijven zorgen dat we op dit moment deze kans pakken. Bedrijven zitten vaak nog met de vraag wat er van hen wordt verwacht en daar gaat aan gewerkt worden. Het is wel lastig omdat er met zoveel verschillende instellingen en opleidingen zijn met eigen manieren van werken.

Roby Engelen loopt nog geen stage, maar moet eigenlijk naar Shanghai voor haar stage. Het is 90% zeker dat ze in september kan gaan, maar dat kan eenzijdig worden gestopt. Dat geeft onzekerheid. Verder moet ze het laatste halfjaar ook nog een stageplaats vinden en dat is super lastig op dit moment omdat bedrijven de boot afhouden.

Sandra Junier is eigenaresse van Stage.nu en geeft aan dat studenten en bedrijven gelukkig heel creatief omgaan met de situatie. Het is belangrijk dat dit goed wordt begeleid en communicatie met de instelling is daarbij belangrijk. Bedrijven kunnen het gemakkelijker maken door de eventuele opdracht die ze hebben goed en duidelijk uit te werken. Dan kost het minder tijd om te begeleiden en wordt het een win-win situatie. Je zult dan zien dat je echt vooruit geholpen wordt met hulp van een Hbo’er.

Sen Verheij kan daar over meepraten. Hij moest interviews houden voor zijn onderzoek en heeft dat veranderd naar online enquêtes, ook omdat hij geen duidelijkheid kreeg van de opleiding. Hij is daardoor in de problemen gekomen omdat hij de enquêtes niet mag gebruiken voor  kwalitatieve onderzoek. Nu is het gemakkelijker omdat Zoom / Teams beter ingebed is bij bedrijven en instellingen. 

Jan-Willem Boezel, directeur van Raam ziet het als een kans voor de Achterhoek om zich landelijk te profileren. We kunnen nu studenten naar de Achterhoek trekken, desnoods uit het hele land. Het moet blijven draaien. Vanuit het SIKA proberen ze ook te stimuleren dat bedrijven inzien dat we nu moeten zaaien om later te kunnen oogsten.

Marij is blij met de oproep van Jan-Willem. Voor vragen en natuurlijk ook hulp hiermee is Smarthub (maar zijn ook Innovar en Stage.nu) bereikbaar. Doe nu de deuren open! Het zou mooi zijn dat we duidelijkheid kunnen geven aan zowel studenten en bedrijven. 

Wilma Elbertsen van VNO-NCW en Ko Rensen (IG&D) hebben belrondes gehouden onder bedrijven en zien echt wel dat een heel aantal bedrijven binnen de techniek dit ook oppakken, omdat die ook de schaarste van goed personeel kennen van de laatste jaren. Sommige andere sectoren ligt het toch wat lastiger. We moeten jong talent een kans geven om als regio aantrekkelijk te zijn.

Annemarie Haanstra, directrice van Iselinge Hogescholen, reflecteert hierop dat we gelukkig het samenwerkende karakter in de regio hebben, ook in de vorm van de hubs. Het raakt iedereen op heel diverse manier en dat maakt het lastig. Zoek als student ook naar de mogelijkheden! Bedrijven innovatieve, creatieve ideeen en Handigheid met ICT hebben we nu nodig! Het vraagt nu coulance aan alle kanten en dat moeten we in de kleinste driehoek houden: opdrachtgevers (bedrijf), docent onderzoeker (instelling) en student.

Afgesproken is dat bovenstaande partijen om tafel te gaan met bovenstaande mensen als hoofdrolspelers. Wordt vervolgd.

Achterhoekverbindt.nl