Henrike Verhoeve– van Schothorst | HR&O manager Akos | Apeldoorn  

AKOS is al sinds 1969 een betrouwbare partner voor de industrie. Als advies- en ingenieursbureau zijn ze gericht op het ontwikkelen van de industrie door het leveren van expertise en oplossingen op het gebied van mens, productie en technologie. Middels langdurige samenwerkingsverbanden en een integrale aanpak bieden ze kwalitatieve en duurzame oplossingen om industriële bedrijven vooruit te helpen. Door de unieke combinatie van het ingenieursbureau met een gespecialiseerde recruitmentservice kunnen zij snel en flexibel inspelen op de groeiende vraag naar hoogwaardige technische kennis en capaciteit.

Waarom en/of sinds wanneer pas je Sociale Innovatie toe?

Vanaf 2010 als gevolg van een fusie. Tevredenheid van medewerkers (en klanten) en het luisteren naar wat zij belangrijk vinden (uitdaging, flexibiliteit, ontwikkeling, communicatie, oprechtheid, samenwerking) zijn sindsdien de pijlers onder het beleid. We doen dit omdat dit bijdraagt aan de strategie (kwaliteit, langdurige samenwerking) en omdat sinds de oprichting in 1969 mensgerichtheid en het familiaire gevoel iets is wat in het DNA van AKOS zit.

Wat houdt Sociale innovatie in bij jouw bedrijf, wat doe je ‘anders’?

Primair sturen op tevredenheid van medewerkers (en klanten). Doorlopend en breed ideeën en signalen in kaart brengen en hierop acteren middels korte termijn acties en lange termijn beleid. Verder talenten van mensen identificeren en ze daarop inzetten en iedereen zoveel mogelijk een loopbaanpad aanbieden en arbeidsvoorwaarden die passen bij de fase van de loopbaan. Naast kennis veel investeren in competenties. Sinds 5 jaar hebben we iemand aangesteld die zich volledig richt op ontwikkeling en inzetbaarheid van personeel. Lees meer over Sociale innovatie.

Wat bereik je ermee, wat is het resultaat?

Tevredenheid die is gestegen op een schaal van 1-10 van een 6 naar een 8+ Verloop dat is gedaald van 20+% naar 7%. Minder externe consultancy uren door ideeën en adviezen intern op te halen en daarmee o.a. richting gevend in nieuwe strategie, bovengemiddeld groei in omzet, aantal medewerkers en bedrijfsresultaat.

BOOST Pionier Henrike Verhoeve- van Schothorst