Hoe omdenken heeft geleid tot succes bij AWL-Techniek

Piet Mosterd is voormalig directeur van AWL-Techniek. Hij stond aan de wieg van de doorstart van AWL nadat het in 1993 bijna ten onder ging aan faillissement. AWL heeft zich sinds die tijd naar de Nederlandse top gewerkt op het gebied van high-end automatisering, robotisering en verbindingstechnologieën. AWL is een kop-staart bedrijf, wat inhoudt dat ze helpen van concept tot klantenservice. De afgelopen jaren is de omzet flink gestegen: in 2010 had AWL een omzet van 35 miljoen, in 2014 steeg dit naar 70 miljoen en in 2018 naar maar liefst 108 miljoen. Dit is grotendeels toe te wijden aan het standaardiseren en moduleren van werkprocessen waarmee uitbreiding mogelijk werd naar Tsjechië, China, Mexico en de Verenigde Staten. Hoe zijn deze processen verlopen en welke smart oplossingen hebben hierbij geholpen? Welke bedrijfscultuur lag ten grondslag aan het succesvol te laten verlopen van deze veranderingen?

Omdenken

Piet is opgegroeid op een boerderij en hield van het leven hier; elke dag kattenkwaad uithalen en nieuwe dingen ontdekken. Hij had de vrijheid kunnen experimenteren en leren. Hier wijdt hij ook zijn handigheid en oplettende blik aan. Het werk op de boerderij was echter niet aan hem besteed. De smederij van zijn oom daarentegen trok vanaf jongs af aan zijn interesse. Toen hij, door te veel tijd te besteden aan schaatsen en trainen, zijn vooropleiding van HBS niet in een keer haalde, mocht hij kiezen van zijn vader. Zijn opties waren: zonder morren werken op de boerderij, of zelf iets vinden waarmee hij de rest van zijn jaar zichzelf nuttig kon maken. Piet koos ervoor om dit halve jaar te gaan werken in de smederij van zijn oom. Dit wakkerde nog meer zijn passie aan om dingen te leren maken met zijn handen, waar andere mensen iets aan hadden. Wat zichtbaar werd in het interview is dat Piet een vermeende mislukking of ‘falen’ omdenkt naar iets positiefs. Het niet behalen van de vooropleiding, betekende voor hem de mogelijkheid om zichzelf te vormen in de smederij van zijn oom. Een ‘mislukking’ die de rest van zijn leven verder richting gaf.

Opklimmen

Hoezeer hij zijn hart verbonden had aan AWL-Techniek, bleek toen het bedrijf in 1993 bijna failliet ging. Piet en zijn vennoten zagen de kans schoon om het bedrijf over te nemen. ‘En dan start je niet per se florissant’. Ze namen de gehele voorraad over, hadden een huurcontract van 5 jaar, maar het aantal medewerkers moest terug van 80 naar 48 man en er was nog geen werkkapitaal. Daarnaast waren er, naast een aantal lopende opdrachten, geen nieuwe opdrachten. Kortom het was spannend, aldus Piet.

Het meest uitdagende was nog wel de aanlooptijd naar de overname toe. “We konden niets doen en zagen iemand anders nieuwe sloten zetten op het bedrijf. Toen we eenmaal het startsein kregen, wisten we: dit wordt niet gemakkelijk. Maar we wilden ervoor gaan! Iedereen binnen het bedrijf voelde de kracht om samen te werken, gezien wat we te verliezen hadden. Ik gaf elke dag als afsluiting een resumé over wat we die dag bereikt hadden en wat we morgen konden doen.”, aldus Piet. Deze manier van werken tijdens de doorstart en de openheid van communiceren naar alle medewerkers zegt veel over de cultuur van AWL-Techniek en de sterke veilige basis om vanuit te innoveren. Door het opkrabbelen uit een dal had het bedrijf zich sterk gevormd en heeft creatief denken en doorzettingsvermogen zich automatisch verankerd in het DNA van AWL-Techniek. Het bedrijf wist waar het vandaan kwam en hun motto werd mede daardoor: ‘als we elk jaar zorgen dat we een pas voorlopen op onze concurrentie dan blijven we interessant voor onze klanten’. Op dit moment hoort AWL bij haar klanten de behoefte om digitaal en softwarematige te ontwikkelen, waarbij de besturing en logistieke kant centraal staan. Als AWL-Techniek is de verdieping in deze Smart Industry kant van de business dus een prioriteit van elke dag.

Vooruit op de markt

Een innovatie die van grote invloed is geweest voor AWL, is het in 2003 gestarte laserlassen. Laserlassen is een manier van lassen waarbij producten van dunner materiaal gemaakt kunnen worden. Er zijn drie grote voordelen bij laserlassen, namelijk: gewichtsbesparing in het eindproduct, reducering van de CO2 uitstoot en besparing op personeelskosten vanwege de automatisering. De eerste jaren begon AWL-Techniek rustig met het aanboren van het gebruik van deze methode. In 2008 sloeg de crisis toe en kwam er voor de klanten van AWL-Techniek een vermindering in de stroom van opdrachten. In het jaar 2010 namen de opdrachten juist significant toe, waarbij het laserlassen zo’n 60 procent van de totale opdrachten omvatten. Dit was nog niet eerder voorgekomen. “De bedrijven die eerder een dip hadden ervaren, hadden zich in deze rustperiode kunnen richten op het meer strategisch kiezen van een goedkoper en efficiënter productiemethode. Vanaf 2010, midden in de crisistijd, konden we daar de vruchten van plukken”, aldus Piet. Een voorbeeld als deze geeft voor Piet helder weer hoe belangrijk het is om tijd en energie te steken in innovatie. Op het moment dat de markt klaar was voor het laserlassen was AWL-Techniek al voorbereid. Het waarnemen van de globalisering, door de ontwikkelde informatie- en communicatietechnologie, deed een wereldmarkt openen voor AWL-techniek. Afgelopen jaren heeft AWL-Techniek verder geïnvesteerd in het lassen met de Lascobot. Door het beste van twee werelden samen te brengen, namelijk de proceskennis,  het inzicht en de flexibiliteit van mensen en het onuitputtelijk uithoudingsvermogen voor nauwkeurige repetitieve taken van robots. Dit zorgt ervoor dat divers werk kan worden opgeleverd door zowel kleine als grote partijen in de maakindustrie.

Ontwikkeling creëert mogelijkheden

Het mooie van deze tijd is dat we veel sneller kunnen innoveren door de ontwikkeling van Smart Industry, vind Piet. In de tweede of derde industriële revolutie was dat nooit zo snel gegaan, maar nu is AWL-Techniek binnen vier jaar actief op de Chinese markt. Dit door onder andere gebruik te maken van moderne hulpmiddelen als veilige internet constructies en data transporten. Het modulair bouwen is nu mogelijk door de grootte van data opslag, data snelheid en door de datakwaliteit. Daar heeft AWL-Techniek mooie modules van kunnen maken die zowel technisch als softwarematig beschikbaar zijn om nieuwe machines mee te kunnen configureren. Dit is volgens de Smart Industry methode: het omzetten van historische kennis, de kennis iets aanpassen en deze nieuwe combinatie toepassen in een volgende stap. Met het doel om de klant weer beter te kunnen helpen. Wel is Piet kritisch over de Nederlandse mindset: “wij zijn van origine natuurlijk een handelsland. Het is veel makkelijker om kort een regel te schrijven over wat je wilt bestellen, in plaats van de tijd en aandacht nemen om het zelf te ontwikkelen”. Toch ziet Piet heel veel meerwaarde in een lange termijn investering. Voor AWL-Techniek heeft deze manier van werken zich namelijk keer op keer bewezen. Hij wilt dan ook andere Nederlandse maakbedrijven inspireren om meer te investeren in innovatie.

Langdurige impact maken

Inspireren hoopt AWL-Techniek te doen door het opgerichte Fieldlab Industrial Robotics, ook wel Fieldlab IR genaamd. De cirkel die Piet ziet is dat de Nederlandse ondernemer geen robots aanschaft omdat niemand in zijn bedrijf deze goed weet te besturen. Het onderwijs kiest op zijn beurt dan weer om geen investering te doen in een robotica curriculum. AWL-Techniek hoopt door het oprichten van het fieldlab deze cirkel te doorbreken en jonge mensen enthousiast te maken over de mogelijkheden van robotica. Door op een spannende en leuke manier te kunnen experimenteren hoopt Piet eigenwijze jonge mensen te ontplooien die deze wijze nieuwe manieren van werken ook bij andere organisaties weten in te brengen. Het uiteindelijke doel is om de hele Nederlandse robot industrie naar een hoger level te tillen. Met het zicht op de aankomende vergrijzing en de vermeerdering van het aantal mensen, is volgens Piet robotica essentieel om de vraag van de toekomst aan te kunnen.

Ingrediënten tot succes:

  • Als iets niet goed gaat, denk het dan om naar iets positiefs
  • Werk als een team en communiceer open met elkaar
  • Sta open voor nieuwe manieren van werken
  • Investeer kennis in de nieuwe generatie, zij zijn de kracht van morgen
Piet Mosterd van AWL-techniek