Koen Mentink| directeur Hittech Bihca BV uit Winterswijk

Waarom en/of sinds wanneer pas je Sociale Innovatie toe?

"Wij kijken op diverse gebieden naar waar de langere termijn een invloed heeft op onze bedrijfsvoering. Eén van de gebieden waar we 7 jaar geleden een verandering zagen is de uitstroom van vak personeel. 
Deze neemt drastisch af en is zonder actie een bedreiging voor de bedrijfsvoering. De flexibiliteit en inventiviteit van de vak medewerker wordt erg onderschat en is voor ons maar beperkt te vervangen door automatisering.
Om aan de vraag van de vak medewerker op lange termijn te kunnen voldoen zijn we onder andere gesprekken aangegaan met vakscholen, het Uwv, uitzendbureaus en andere werkgevers. Het resultaat was verassend; het UWV had mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een uitzendbureau had status houders en omscholers. Inmiddels hebben we deze mensen allemaal een vast contract gegeven omdat ze naar tevredenheid werken.

 

Wat houdt Sociale Innovatie in bij jouw bedrijf, wat doe je ‘anders’?

"Sociale innovatie houdt voor ons in dat we continue zoeken naar alternatieven voor uitstroom vanwege leeftijd en dat we “out of the box” denken. Dit doen we door allerlei netwerken op te zoeken. Uiteraard besteden we ook aandacht aan het bestaande personeel, zo kijken we bij nieuwe vacatures altijd of er een mogelijkheid is om een bestaande medewerker te laten doorstromen. We hebben een behoorlijk opleidingsbudget maar we doen ook kleine zaken als iedere dag fruit in de kantine. Alles met als doel om een aantrekkelijke werkgever te zijn en verloop van goed personeel te voorkomen."

Wat bereik je ermee? Wat is het resultaat?

"Wat we willen bereiken is dat we geen vakkracht tekorten hebben over de lange termijn (ca 10 jaar) ondanks de groei die we doormaken (gemiddeld 15% per jaar). Vooralsnog zijn we behoorlijk succesvol de uitbreiding van ons bedrijf bij te houden en is naar onze mening het niveau van het personeel gestegen."

BOOST Pionier Koen Mentink