Provincie Overijssel

Het nieuwe coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan Overijssel’ omvat zeven hoofdopgaven, één daarvan is ‘Krachtige economie”. In het kader daarvan ondersteunt de provincie ondernemers. We hebben specifieke programma’s gericht op de ondersteuning van bijvoorbeeld familiebedrijven, zelfstandige professionals, snel groeiende bedrijven en sociale ondernemingen. We stimuleren innovatie en internationaal ondernemen en ondersteunen kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Samen werken we aan een ondernemend Overijssel!

 

Contactpersoon

BasRamaker
Projectleider High Tech innovatie
b.ramaker@overijssel.nlBas Ramaker