Over BOOST

Navigator:

BOOST is de navigator voor een slimme en schone industrie in Oost-Nederland. We helpen de Oost-Nederlandse industrie toekomstbestendig te worden en relevant te blijven.

Missie: 

BOOST is erop gericht de kansen in kaart te brengen, ontwikkelingen te versnellen, kennis te delen en partijen te verbinden. Allemaal met als doel:

 • Producerend Oost-Nederland bewust te maken van de kansen en bedreigingen van Smart Industry en circulairiteit; 
 • De industrie te ondersteunen in het zetten van de ‘next steps’ op het gebied van Smart en Circulair.

Al onze inspanningen leiden tot een duurzame en concurrerende toekomst van de Oost-Nederlandse industrie.

Ondernemers in de lead

De kopgroep geeft inhoud aan de industriestrategie voor Oost-Nederland. Daarvoor wordt de groep gevoed door ondernemers van de Industry Advisory Board. De kopgroep geeft ook inhoudelijke sturing aan de activiteiten die BOOST en partners organiseren. Tevens stuurt elk kopgroeplid direct een versnellingswerkgroep aan. Dankzij de directe verbinding tussen de industrie en het netwerk sluiten de meeste activiteiten in Oost-Nederland aan op de wensen en behoeften vanuit de industrie zelf.

De kopgroep bestaat uit:

 • Piet Mosterd (AWL)
 • Marjolein Boezel (Van Raam)
 • Arjan Ester (Aebi Schmidt Nederland)
 • Lars de Groot (Demcon) 
 • Menko Eisma (Trumpf)
 • Fred Harbers (Hencon)

Werkgroepen

Om snelheid te maken op bepaalde thema’s, werkt BOOST met de volgende versnellingswerkgroepen:

 • Smart Industry in actie
 • Regionale faciliteiten
 • Slimmer produceren en internationaliseren
 • Sociale Innovatie
 • Circulaire businessmodellen
 • Cybersecurity
 • Artificial intelligence
 • Communicatie

Programma BOOST Pioniers 

Met dit programma willen we ondernemersnetwerken, organisaties en bedrijven die zich bezig houden met Smart Industry bewust maken van het belang van sociale innovatie. Dit doen we met activiteiten, bijeenkomsten en een actief Pioniers-netwerk (ambassadeurs).

Kernpartners

BOOST is hét onafhankelijke samenwerkingsplatform voor de industrie in Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel). Ons netwerk is groot en bestaat uit industriële bedrijven en relevante partners op het gebied van slim en schoon produceren uit het onderwijs, overheden en brancheorganisaties. 

Verbindingen naar andere landsdelen en Europa

BOOST is een van de vijf Smart Industry Hubs in Nederland. We werken samen met de andere vier Smart Industry Hubs en het landelijk programmabureau Smart Industry. Hierbij leren we van elkaar en werken we aan gezamenlijke activiteiten. Ook liggen er verbindingen naar Brussel en naar andere Europese netwerken en samenwerkingspartners.

Onafhankelijk

BOOST is gefinancierd door de provincies Gelderland en Overijssel, daarom zijn wij onafhankelijk, hebben geen winstoogmerk of ander commercieel belang.

Aansluiten bij ons netwerk kost u geen geld, wel verwachten wij dat u zich openstelt om informatie, kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van Smart en Circulair met andere ondernemingen te delen, in goed vertrouwen en waar nodig in een vertrouwelijke omgeving.

Wat heeft BOOST u als ondernemer te bieden?

 • Wij inspireren en geven u mooie inzichten van ondernemers die met Smart Industry bezig zijn.
 • Wij stellen ons netwerk van bedrijven, kennisinstellingen en overheden voor u open.
 • Wij geven u een overzicht van alle Smart Industry-gerelateerde events in Oost-Nederland.
 • Wij zijn op de hoogte van alle financiële regelingen die u kunnen ondersteunen.
 • Wij bieden vouchers aan waarmee u externe expertise kunt inkopen om stappen te maken richting Smart Industry.
 • Wij bieden u een overzicht van alle instrumenten die u verder kunnen helpen op het gebied van Smart Industry en Circulair.
 • Wij houden u op de hoogte alle nieuwtjes en de laatste ontwikkelingen rond Smart Industry-zaken.
 • Wij wijzen u de weg in de wereld van fieldlabs en open innovatie centra.
 • Kortom: wij hebben een antwoord op al uw Smart Industry-gerelateerde vragen.