Innovatieversneller: Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen

Willen we in Nederland geen natte voeten of lege magen krijgen, dan is er maar één weg vooruit: duurzaamheid en digitalisering. Maar digitaliseren is vooral voor het mkb simpeler gezegd dan gedaan. In Gelderland kunnen ze hiervoor vanaf 2 maart 2020 terecht bij de Digitale Werkplaats, op de Arnhemse HAN-campus.

Digitalisering biedt ondernemingen alle kansen van de wereld om florerend en concurrerend te blijven. Maar met name het (kleinere) midden- en kleinbedrijf (mkb) slaagt er matig in om die kansen te verzilveren. Vandaar dat Den Haag enige tijd terug met een ambitieus mkb-actieplan is gekomen.
In dat kader werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, samen met onderwijsinstellingen, het mkb, plaatselijke overheden en andere partners, aan het opzetten van ‘mkb-werkplaatsen digitalisering’. Inmiddels hebben landelijk zes van deze werkplaatsen groen licht gekregen om aan de slag te gaan. Eén daarvan is de Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen (DWAN), die sinds 1 januari op de HAN-campus Arnhem is gehuisvest (Ruitenberglaan 26).

Bron: Medium.com

Tekst: Hans Wanningen

Lees verder