Stand van zaken BOOST Vitale industrie Voucher

Sinds begin juni is het voor bedrijven uit de maakindustrie in Overijssel en Gelderland mogelijk om in aanmerking te komen voor de BOOST Vitale Industrie voucher. Deze voucher is voortgekomen uit het actieplan Redden én beschermen van de industriële vitaliteit in Oost-Nederland. 

Sinds de opening van deze regeling hebben 12 bedrijven een aanvraag gedaan voor de voucher. 
Van de aanvragen zijn er 7 geaccepteerd en 2 nog in behandeling. 

De gemene deler in de aanvragen is het teruglopen van de orderintake, hetgeen past bij de verwachtingen in deze economische onzekere tijden en het landelijk beeld. Het doel van de aanvragen ligt vrijwel altijd op heroriëntatie van de bedrijfsstrategie zowel op korte dan wel lange termijn. In een aantal aanvragen zien we een sterke vraag naar financieel inzicht en daarmee scenario ontwikkeling voor de toekomst. Ook de vraag naar een beter strategisch inzicht met daarmee ontwikkeling van nieuwe markten en/of product/markt combinaties komt naar voren in de aanvragen. Herfinanciering en het voorbereiden hiervan komt slechts in één aanvraag naar voren. 

Voor de regeling zijn nog steeds vouchers beschikbaar. Meer informatie is hier te vinden. 

 

Origineel bericht van BOOST