VOORAANKONDIGING subsidieregeling SMART overbruggingsplan MKB

Ondernemers met max. 50 werknemers kunnen tot 25.000 euro subsidie aanvragen om hun bedrijf toekomstbestendig maken door middel van sociale innovatie. Subsidie wordt verstrekt op basis van een SMART-overbruggingsplan. Er is ruimte voor 80 aanvragen. De regeling opent op 3 mei.

De wereld na Covid

Provincie Gelderland wil haar MKB-ondernemers helpen de blik weer naar voren te richten nu het einde van de pandemie in zicht lijkt te komen. Daarom maakt ze 2 miljoen beschikbaar via de subsidieregeling SMART overbruggingsplan MKB. 

Innovatief organiseren en talentontwikkeling

Wil jij in je MKB-onderneming aan de slag met het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de arbeidsorganisatie, het benutten van competenties van medewerkers en het ontplooien van hun talenten? Dan is deze subsidieregeling misschien wat voor jou.

MKB-bedrijven met maximaal 50 medewerkers kunnen subsidie aanvragen. Er is ruimte voor 80 subsidieaanvragen van 25.000 euro. Er wordt 20% cofinanciering verwacht van het bedrijf zelf.

Waarvoor

Je kunt subsidie aanvragen voor de voorbereiding en uitvoering van een SMART-overbruggingsplan. In dit plan omschrijf je de voorgenomen activiteiten op het gebied van:

  • Sociale innovatie: flexibel organiseren (innovatieve organisatievormen), dynamisch managen (nieuwe managementvaardigheden), slimmer werken en talentontplooiing (hoogwaardige arbeidsrelaties) en/of co-creatie (samenwerking met externe organisaties);
  • Medewerkersgerichte opleidingen: het benutten van competenties en de ontplooiing van talent door  opleiding;
  • Anders en slimmer werken en leren: nieuwe vormen van samenwerken en talentontplooiing;
  • Resultaatgerichtheid: de kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen zijn duidelijk
  • Toekomstbestendigheid van de onderneming: de onderneming wordt voorbereid op de toekomst

Het gaat hierbij om nieuwe investeringen in sociale innovatie die niet eerder werden gedaan binnen de onderneming. De kennis en ervaring die wordt opgedaan moet worden gedeeld, zodat ook anderen kunnen leren van dit voorbeeld.

Inhoudelijke voorwaarden

Je kunt deze subsidie aanvragen als je aan de slag gaat met de voorbereiding en uitvoering van een SMART-overbruggingsplan om toekomstbestendig uit de Covid-19 crisis te komen. Uit dit plan moet blijken:

  1. Dat de activiteiten bijdragen aan het vernieuwen en toekomstbestendig maken van de onderneming
  2. Dat de activiteiten bijdragen aan het benutten van competenties en het ontplooien van talent van medewerkers
  3. Hoe de kennis en ervaringen openbaar en toegankelijk worden gedeeld

Procesvoorwaarden

Een subsidieaanvraag wordt alleen in behandeling genomen als er bij de voorbereiding een intakegesprek heeft plaatsgevonden met een inhoudelijk adviseur van provincie Gelderland. In dit gesprek wordt besproken hoe aan de criteria wordt voldaan aan de hand van het format projectplan dat de provincie beschikbaar maakt voor deze subsidieregeling. Het plannen van zo'n afspraak verloopt via een aanmeldformulier op de subsidiepagina. De uitvoering moet binnen 1 jaar gerealiseerd zijn.

Meer informatie

Dit bericht is een vooraankondiging. Op 22 maart publiceert provincie Gelderland de subsidiepagina voor deze regeling. 

 

Provincie Gelderland
Origineel bericht van Provincie Gelderland