Over IT/OT

Goede resultaten haal je als een team optimaal samenwerkt. Dat geldt ook voor de verschillende systemen in het productieproces. Daarbij is communicatie het sleutelwoord.

Interoperabiliteit 

Een goede samenwerking tussen systemen wordt ook wel interoperabiliteit genoemd. Dat houdt in dat systemen die op zichzelf staan kunnen communiceren met andere systemen. Dat hoeven overigens niet alleen systemen te zijn. Ook apparaten kunnen interoperabel zijn. Maar ook hele organisaties of zelfs landen. 

Hoe meer industriële processen zijn geautomatiseerd, hoe belangrijker die onderlinge samenhang is. Bijvoorbeeld omdat veel van die industriële installaties steeds vaker op afstand worden bestuurd. Dat is efficiënter en vaak ook veiliger. Wanneer er sprake is van goede communicatie tussen die systemen worden bovendien fouten voorkomen en gaan de faalkosten omlaag. 

Knelpunten voorkomen

Veel bedrijven die aan de slag gaan met interoperabiliteit, lopen tegen dezelfde knelpunten aan. De schatting is dat zo’n 80 procent van deze knelpunten voorkomen in alle marktsectoren. Het kan dus lonen om je te informeren, misschien kunnen sommige obstakels voorkomen worden. En ga je zelf aan de slag, verzamel dan zoveel mogelijk informatie en deel die. Zo help je andere bedrijven weer vooruit.

Door het schematiseren, beschrijven en specificeren van interoperabiliteit in een architectuur kunnen de knelpunten praktisch worden aangepakt. 

Om knelpunten zoveel mogelijk te voorkomen, helpt het om eenduidige afspraken te maken en definities te bepalen, en gestandaardiseerde modellen en specificaties te gebruiken. Steeds vaker wordt aandacht besteed aan de samenhang van instrumenten, systemen en het optimaal beheer van een totale productie-eenheid.