Bijeenkomst Industry Advisory Board - input Industriekompas 2030

Op dinsdag 28 september kwam de BOOST Advisory Board bij elkaar bij Perron038 in Zwolle. Tijdens de bijeenkomst kwamen verschillende onderwerpen aan de orde die allen bijdragen aan de ontwikkeling van het BOOST industriekompas 2030. Dit kompas zal op 10 december worden aangeboden aan de gedeputeerden van de provincies Overijssel en Gelderland. 

De Advisory Board bestaat uit ondernemers uit de maakindustrie in Oost-Nederland.

Na het welkomstwoord van Arjan Ester, voorzitter van de kopgroep van BOOST, volgde een introductie in high tech ecosystemen door Danielle Brons. Danielle heeft onderzoek gedaan naar innovatie ecosystemen rondom ASML. Ze is tijdens de presentatie ingegaan op de succesfactoren voor het creëren van succesvolle ecosystemen.

BOOST industriekompas 2030

Vervolgens hebben we samen gekeken naar de ontwikkeling van het BOOST Industriekompas 2030 en de resultaten van een enquête binnen de Advisory Board naar de trends en ontwikkelingen binnen de SMART Industry in Oost-Nederland. De resultaten van de enquête hebben we vergeleken met de uitkomsten van de Advisory Board bijeenkomst in 2020.

De belangrijkste trends en ontwikkelingen die de Advisory Board waarneemt zijn:

  1. Automatisering/ digitalisering

  2. Duurzaamheid/ circulaire economie

  3. Procesinnovatie en -optimalisatie

  4. Het vinden van (technisch) personeel

  5. Reshoring

De trends en ontwikkelingen die in Oost-Nederland gesignaleerd worden, tonen duidelijke overeenkomsten met het Europese beleid. Tot de belangrijkste trends en ontwikkelingen werden digitalisering en circulaire economie/ duurzaamheid genoemd. Ook Europa heeft het in haar beleidsvorming nadrukkelijk over duurzaamheid en digitalisering, in de vorm van de Europese Green Deal en de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering in het Digital Europe programma.

Opvallend is de zoektocht van bedrijven naar talent. Vooral de beschikbaarheid van technische opgeleide MBO’ers wordt als een enorme uitdaging gezien en remt de groei van bedrijven. Tevens resulteert dat in meer aandacht voor digitalisering om minder afhankelijk te zijn van personeel.

Het actieprogramma van BOOST voor de komende jaren is gericht op:

  1. Awareness/ bewustwording van verandering

  2. Talent/ skills agenda

  3. Organiseren van kennisdelen

  4. Bevorderen van samenwerking

  5. Positionering van de Oost-Nederlandse industrie (zowel nationaal als regionaal)

De door de Advisory Board gegeven input wordt meegenomen in de ontwikkeling van het Industriekompas 2030, met daarin de koers en de actielijnen voor de komende jaren.

BOOST