BOOST Pioniers in gesprek over ontwikkeling van personeel

Op 5 november zijn de BOOST pioniers online bijeengekomen om met elkaar in gesprek te gaan over de ontwikkeling van personeel en digitalisering als succesvol instrument om dit te realiseren.

Na een kort welkom van Rachida Khatraoui Accounthouder Onderwijs & Arbeidsmarkt van de provincie Gelderland neemt Henrike Verhoeve van AKOS ons mee in de ontwikkeling van hun Young Development Program (YDP). Dit programma is in 2015 geïmplementeerd en gericht op hbo’ers of wo’ers met een werktuigbouwkundige opleiding en maximaal 1 jaar werkervaring. Een jaar lang krijgen de trainees een individueel ontwikkelingsprogramma, gebaseerd op een assessment en een POP. Daarnaast volgen ze vakinhoudelijke teamsessies en werken ze als junior engineer of projectmanager aan verschillende projecten via AKOS.
Na 5 jaar zijn de resultaten zichtbaar, 60% van de mensen die het YDP hebben afgerond is nog steeds werkzaam bij AKOS. Zo is dit ontwikkelingsprogramma dus een goed instrument om medewerkers te binden. Deze groei in personeel, maar ook hun verbeterde inzetbaarheid vertaalt zich in een financieel voordeel.
Daarnaast zien ze dat er een “bepaald type engineer” het programma volgt, ze hebben meer ambitie, zijn meer gedreven en meer gericht op ontwikkeling.

Digitalisering als een succesvol instrument

Nu in 2020 is YDP programma toe aan een update, een vraag die bij AKOS speelt is wat kan digitalisering hierin betekenen?
Een rondje langs de velden laat al snel zien dat er weerstand wordt gevoeld ten aanzien van digitaal leren, misschien nu wel meer dan een jaar geleden door de Coronacrisis die ons dwingt om langer en vaker achter het beeldscherm te zitten. Toch geeft een aantal leden aan dat er wel degelijk gebruik wordt gemaakt van digitaal leren, 50% van de pioniers zet dit vooral in voor theoretische onderwerpen. Blended leren, een combinatie van digitale kennisoverdracht en praktijk leren is de meest gebruikte vorm. Maar ook nieuwe technieken, bijvoorbeeld de inzet van een hololens om monteurs in real time instructies te geven over installaties en de werking van machines begint steeds meer geaccepteerd te worden. Deze techniek wordt in de toekomst alleen nog maar effectiever, met de afnemende capaciteit in mankracht kan via een hololens zelfs de eindgebruiker (lees klant) geïnstrueerd worden om een probleem zelf op te lossen. Ook in het reguliere onderwijs worden de kansen die digitalisering biedt om een persoonlijke leerlijn aan te bieden nog niet op grote schaal geïmplementeerd. Leren op basis van talent, waarbij het kan dat een student wiskunde op hbo-niveau volgt en Engels op mbo-niveau is technisch allang mogelijk maar het past nog niet in ons onderwijssysteem.

Sociale innovatie & HRM

Na deze korte rondvraag wordt het woord gegeven aan Sarah Detaille, associate lector van het lectoraat regionale arbeidsmarkt en onderwijs van de HAN 

Een korte introductie geeft ons een beeld van de vraagstukken die het lectoraat samen met het Gelderse bedrijfsleven, overheidsinstanties en onderwijs onderzoekt om een future proof beleid voor de regionale arbeidsmarkt te ontwikkelen. Hoe geven bedrijven HRM vorm, welke rol neemt HRM in, welke instrumenten zijn er om sociale innovatie vorm te geven? En wat is de rol van HRM hierin? Een model dat als hulpmiddel gebruikt kan worden om strategisch invulling te geven aan HRM en de noodzaak te investeren in sociale innovatie is het model voor sociale innovatie en het model voor bedrijfsvoering op basis van meervoudige waarde creatie.

Na deze introductie stelt Sarah de vraag waar de Pioniers behoefte aan hebben om te komen tot hun eigen future proof beleid. Dit levert mooie uitkomsten op, de behoefte aan resources wordt een aantal keer benoemd en erkend. Je kunt wel mooie plannen maken, maar wie gaat het uitvoeren en borgen in de organisatie? Hoe maak je die strategische stip op de horizon nu concreet?

Een ander herkenbare punt is de vraag welke kwaliteiten (individueel) hebben we nu in huis en passen deze bij de behoefte die we nu en vooral in de toekomst hebben. Ervaring leert dat vooral in de planfase een externe expert het proces kan versnellen. Voor het nieuwe beoordelen, nieuwe feedback, nieuwe instrumenten zijn nog te weinig kant en klare oplossingen.
Deze tijd vraagt ook om extra aandacht voor het sociale aspect, nu er geen onderlinge activiteiten meer mogelijk zijn is het snel “alleen maar werk”.

Na deze twee mooie gespreken wordt de bijeenkomst afgesloten en nagedacht over de thema’s voor de komende maanden.

Meer informatie over de BOOST pioniers