Meer dan 600 startups en scale-ups in Nederland ondersteund met Corona-OverbruggingsLening

Van 29 april tot 1 juli 2020 hebben meer dan 600 startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers een Corona-OverbruggingsLening (COL) gekregen voor naar verwachting een totaalbedrag van 217 miljoen euro. Dat blijkt uit de tussentijdse rapportage van Techleap.nl die de COL-portal beheert en analyseert.  De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar gesteld noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door COVID-19. 

Een groot deel van de start- en scale ups die een lening kregen, zijn ondernemingen die zich al in een scale-up-fase bevinden en/of een investeerder aan boord hebben. Het gaat dus voornamelijk om bedrijven met een bewezen innovatie en een duurzaam bedrijfsmodel. Bedrijven uit de sectoren Hightech, Medtech en Life Sciences kregen percentueel het vaakst een overbruggingslening toegekend.  

Overbrugging voor innovatieve bedrijven in Oost-Nederland

In Oost-Nederland hebben tot 1 juli 2020 91 startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers een Corona-OverbruggingsLening (COL) gekregen, voor naar verwachting een totaalbedrag van bijna 40 miljoen euro.

Wendy de Jong, algemeen directeur Oost NL: "Startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers zijn cruciaal voor de innovatiekracht en het toekomstige verdienvermogen van (Oost-)Nederland. Deze groep ondervindt grote gevolgen van de crisis en kan vaak geen beroep doen op andere regelingen. We zijn trots dat we als Oost NL aan deze bedrijven de Corona-OverbruggingsLening kunnen verstrekken. Daarmee blijven innovatieve ondernemers in Gelderland en Overijssel in staat hun producten en diensten te ontwikkelen. Zo gaat er geen kennis verloren en blijft werkgelegenheid behouden voor bedrijven die werken aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen."

Zo bood de COL uitkomst voor Despray uit Almelo. Het bedrijf ontwikkelt machines voor de recycling van spuitbussen. Na jaren van ontwikkeling kwam de verkoop op gang, totdat de coronacrisis roet in het eten gooide. Orders werden uitgesteld, dat creëerde een probleem voor een jong bedrijf. Met de lening kon het bedrijf kennis aan boord houden

Ook het snelgroeiende Olmia Robotics uit Tiel deed een beroep op de COL. Het bedrijf maakt collaboratieve robots voor productie-omgevingen, waardoor werken veiliger wordt. Maar investeringen in robotisering zijn groot; onzekerheid bij klanten zorgde tijdelijk voor minder bestellingen. Met de COL kon het bedrijf een moeilijke periode overbruggen en waardevolle investeringen behouden.  

Animo is groot

In Nederland vroegen in totaal bijna 1800 bedrijven van 29 april tot 1 juli, de peildatum voor de tussentijdse rapportage, meer dan 630 miljoen euro aan via de COL. Het overgrote deel (74%) van de aanvragers vroeg een overbruggingskrediet aan in de categorie 50.000-250.000 euro, met een mediaan van 240.000 euro. De meeste aanvragen (59 procent) kwamen van startups, gevolgd door scale-ups (23 procent).

Van alle aanvragen tot 1 juli is de prognose dat uiteindelijk rond de 40% wordt toegekend. Er wordt naar verwachting €217 miljoen uitgekeerd voor de aanvragen tot 1 juli. Voor de COL is in totaal 300 miljoen euro beschikbaar gesteld door het kabinet. De verwachting is dat de resterende 83 miljoen euro voor 1 oktober uitgekeerd wordt, de einddatum van de COL.

Maurice van Tilburg, Director Capital, Techleap.nl: "We zijn blij dat we al zoveel bedrijven hebben kunnen ondersteunen met hun aanvraag voor een COL-financiering. Als kennispartner en beheerder van de COL-portal, blijven we de data analyseren om te kijken of de COL doet waar deze voor op is gezet. En natuurlijk blijven we, nu de overbruggingsfinanciering bijna ten einde loopt, samen met onze partners werken aan oplossingen die onze innovatieve techbedrijven ook op de lange termijn door de crisis helpen."

Over COL

De Corona-OverbruggingsLening (COL) is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door CoVID-19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) en Techleap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM's overbruggingsleningen tussen de 50.000 euro en 2 miljoen euro.

 

Origineel bericht van Oost NL