​Studenten helpen mkb’ers met digitalisering in de Digitale Werkplaats Regio Zwolle en Regio Arnhem Nijmegen

De Digitale Werkplaats Regio Zwolle kan van start. Rijksdienst voor Ondernemers (RVO) heeft recent de plannen van ‘MoveDigi’ goedgekeurd en subsidie toegekend. Provincie Overijssel en de 22 gemeentes van de Regio Zwolle hebben eerder al de cofinanciering toegezegd. In de digitale werkplaats MoveDigi helpen studenten van Windesheim, Deltion en Landstede de komende 3 jaar mkb’ers in de regio Zwolle op het gebied van digitalisering. Het gaat daarbij om e-commerce, data-analyse en het automatiseren van bedrijfsprocessen. Het Topcentrum E-commerce is nauw betrokken bij MoveDigi.  De digitale werkplaats zet studenten van diverse disciplines in: ICT, bedrijfskunde, economie en e-commerce. Oost NL, Rabobank en Kennispoort Regio Zwolle ondersteunen dit initiatief door de inzet van kennis en netwerk. 

Ook in Arnhem en Nijmegen is een soortgelijk initiatief gestart, de Digitale Werkplaats Arnhem Nijmegen (DWAN). De DWAN is een initiatief van de HAN, ROC RijnIJssel College, ROC Nijmegen, de Radboud Universiteit en OostNL in het kader van de Versnellingsagenda Digitalisering MKB van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, EZK. De werkplaats wordt behalve door het Ministerie van EZK, gefinancierd door de provincie Gelderland, de gemeenten Arnhem en Nijmegen en Rabobank Arnhem en Nijmegen.

Een digitale werkplaats is de ideale plek voor mkb’ers om een praktische start te maken met digitalisering. Ondernemers krijgen er handvaten op maat om vervolgstappen te zetten op het gebied van digitalisering. In een digitale werkplaats werken onderwijs, overheid en bedrijfsleven samen aan een concrete digitaliseringsprojecten, via een heel praktisch proces. 

ONLINE KANSEN BENUTTEN

Voor veel ondernemers in het MKB is het een grote stap om online kansen te herkennen en optimaal te benutten. De digitale werkplaatsen ondersteunen bedrijven met hun vraagstukken, zoals:

  • welke mogelijkheden zijn er voor het digitaliseren van mijn organisatie?
  • hoe kom ik tot nieuwe ideeën voor mijn organisatie?
  • hoe vergroot ik de online bereikbaarheid van mijn organisatie en zorg ik ervoor dat mijn organisatie goed gevonden wordt op internet?
  • tevreden klanten zijn goud waard! Ik wil beter inzicht in wat mijn klant wil. Hoe kan ik dat inzicht vergroten?
  • hoe leidt online ondernemen tot meer groei?
  • ik heb (nieuwe) ideeën en doelen voor mijn organisatie. Kan de digitale werkplaats mij hierbij ondersteunen?
  • hoe vertaal ik mijn marketingaanpak in een goede online strategie?

Voor meer informatie over MoveDigi:
Koen van den Berg, projectmanager bij Oost NL (koen.vandenberg@oostnl.nl) of met Ynte van de Meer, projectmanager MoveDigi (if.vander.meer@windesheim.nl)

Voor meer informatie over DWAN:
Ben Cornelissen - Ben.Cornelissen@han.nl


 

Origineel bericht van Oost NL en HAN