Over sociale innovatie en Smart Industry

De economie wordt steeds complexer en veranderingen gaan snel. We kunnen niet voorspellen hoe de economie is in 2030, maar we kunnen wel zorgen dat we goed en snel op veranderingen kunnen reageren. Sociale innovatie is daarvoor de sleutel.

BOOST Pioniers

Bij sociale innovatie zijn veerkracht en aanpassingsvermogen de kernwoorden. Om te blijven draaien, is het voor alle bedrijven cruciaal. Het belang ervan wordt echter nog niet breed door het mkb erkend. Daarom is er het programma BOOST Pioniers. Dat is erop gericht om mkb-ondernemers bewust te maken en te activeren om sociaal te innoveren.

Maar hoe doe je dat, sociaal innoveren? Henk Volberda, hoogleraar Management & Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam noemt het een samenspel van nieuwe managementvaardigheden, innovatieve organisatieprincipes en hoogwaardige arbeidsvormen om het concurrentievermogen en de productiviteit te verbeteren. 

Sociaal innoveren doe je zo

Onze pioniers zijn ondernemers die al sociaal innoveren. Ze blinken uit in de manier waarop ze het beste uit hun medewerkers halen, gezamenlijk nieuwe kansen creëren en voor structurele vernieuwingen in werkprocessen en arbeidshoudingen zorgen. Ze innoveren dus op een sociale manier, waarbij sociaal betekent dat er een actieve betrokkenheid is van de medewerkers, die vanuit een intrinsieke motivatie werken en invloed hebben op het proces.