Marjolein Boezel | directeur Van Raam uit Varsseveld

Waarom en/of sinds wanneer pas je Sociale Innovatie toe?

Dat doen wij vanaf het van begin, alleen had het beestje toen nog geen naam. Door onze sterkte groei moesten we continue ons zelf uitvinden. Wij waren ons er terdege van bewust dat je niet alles zelf kunt. Dat het leren niet ophoudt waar je ook actief bent. Fouten maken is bijna een must want van fouten leer je sneller als van de dingen die goed gaan. Vertrouwen is hierbij een randvoorwaarde. Hoe eerder je mensen en hun input in processen meeneemt hoe sneller de verandering doorgevoerd kan worden. Wees bereid om mensen op te leiden, hetzij op de werkvloer hetzij elders. Op deze manier worden de mensen geen remmers maar aanjagers.
Immers: Alles wat aandacht krijgt groeit. 

Wat houdt Sociale innovatie in bij jouw bedrijf, wat doe je ‘anders’?

Slimmer werken: We vragen de mensen wat repeterend werk is, ook op kantoor, en kijken of het geautomatiseerd, gedigitaliseerd of gerobotiseerd kan worden. Repeterend werk is vaak saai en foutgevoelig zodat de mensen meer tijd over houden voor complexere zaken en dus tijd krijgen om te leren. Hoewel we soms iets ook bewust niet doorvoeren. Persoonlijk contact vinden we belangrijk dus krijg je bij ons altijd eerst een telefonist aan de lijn. En hebben we een koffiedame die de mensen op de werkvloer bedient.

Flexibel organiseren: We proberen de organisatie zo plat mogelijk te houden. Wij hebben onze organisatie ingedeeld in cellen, onze Heartbeat organisatie. Indeling na gelang het ritme van uitleveren. Geen afdeling inkoop, engineering en planning meer. Deze functies zijn geïntegreerd in de cellen waardoor prioriteiten makkelijker gesteld kunnen worden en de kennis beter uitgewisseld wordt. Er ontstaat een betere focus. We laten mensen cross functioneel samenwerken, werken samen met kennisinstellingen/ netwerken en afstudeerders in de Innovatie hub ‘Innovar’. De studenten brengen nieuwe inzichten mee en is daarbij een kweekvijver om jong talent aan te trekken. Door hun energie wakkeren ze het vuurtje bij medewerkers op leeftijd weer aan.

Dynamisch managen: Niet one size fits all. We sturen mensen aan op wat ze nodig hebben en letten daarbij op de bedrijfsvolwassenheid van de medewerker. Zo hebben we aandacht voor de persoon. We bewaken de balans tussen geven en nemen, calculeren leertijd en tijd voor elkaar in. 3 tot 4x per jaar ontmoeten we elkaar in een niet zakelijke omgeving, zo leer je elkaar persoonlijk beter kennen. Lees meer over Sociale innovatie.

Wat bereik je ermee, wat is het resultaat?

Ik zeg altijd: iedere medewerker van van Raam is een ambassadeur ook de vertrekkende. Klinkt simpel en dat is het lang niet altijd, maar als je alles in die context uitvoert kom je een heel eind.
Het levert een gemotiveerde, betrokken groep mensen en een financieel gezond bedrijf op wat een prachtig product aflevert dat er toe doet.

BOOST Pionier Marjolein Boezel