Simon de Luij | DGA Modderkolk uit Wijchen

Waarom en/of sinds wanneer pas je Sociale Innovatie toe?

Onbewust doe ik dit wellicht al langer, maar vanaf 2007 heb ik hier echt bewuste keuzes in gemaakt. In 2007 realiseerde ik me dat ik het plezier begon te verliezen in wat ik deed. Ik had het gevoel dat ik als directeur mensen vooruit moest duwen, in plaats van dat er intrinsieke motivatie was bij mijn personeel om ons bedrijf te verbeteren en verder te laten groeien. Om dit gevoel te doorbreken heb ik al mijn medewerkers bij elkaar geroepen en aangegeven dat ik het anders wilde doen. Hoe exact wist ik nog niet, maar ik had wel een duidelijk doel gesteld. Eén voor één heb ik toen aan iedere medewerker gevraagd of zij mee willen veranderen of niet. Gelukkig was eigenlijk iedereen enthousiast. Vanaf die meeting ben ik me verder gaan inlezen in de mogelijkheden en hebben we echt grote stappen gemaakt op het gebied van sociale innovaties.

Wat houdt Sociale Innovatie in bij jouw bedrijf, wat doe je ‘anders’?

Een belangrijk doel voor mij was er voor zorgen dat medewerkers intrinsiek gemotiveerd werden en zich meer gewaardeerd voelden. Dat ze zelf met ideeën komen en deze ook kunnen realiseren. Na mijn meeting in 2007 ben ik me dan ook gaan inlezen in wat mensen motiveert. Ik kwam erachter dat er drie aspecten belangrijk zijn als het gaat om motivatie: het hogere doel, ontwikkelen en autonomie. Dat doel had ik in 2007 al gesteld, dus die had ik binnen. Daarnaast is Modderkolk in cellen gaan werken. Deze cellen kunnen vergeleken worden met een klantteam of businessunit. Elke cel bevat de juiste vakmensen om een bepaalde klant of klantgroep te bedienen en opereert geheel zelfstandig. Hiermee creëerden we onbewust ruimte voor autonomie. Iedere medewerker in een cel heeft namelijk een grote mate van vrijheid om de werkzaamheden die behoren tot zijn of haar expertise naar eigen inzicht uit te voeren. Als laatste zijn we met behulp van LEAN gaan kijken waar we onszelf kunnen verbeteren, oftewel ontwikkelen. Eén van de resultaten hieruit is onze bedrijfsschool, waarin we sinds 2012 ons eigen personeel opleiden.

Om de ingeslagen weg door te zetten, maar vooral ook om naar onze medewerkers hun ideeën en wensen te blijven luisteren, hebben we nu een verbeterspecialist in dienst. Medewerkers kunnen onder met hem hun ideeën of wensen bespreken. Vervolgens wordt er dan gekeken in hoe verre we deze ideeën of wensen kunnen realiseren.

Wat bereik je ermee, wat is het resultaat?

Medewerkers met motivatie om zowel het bedrijf als zichzelf te laten groeien en ontwikkelen. Er is motivatie om niet alleen te kijken naar de meest voor de hand liggende oplossing, maar verder te kijken en met oplossingen te komen waar onze klanten écht gelukkig van worden. Daarnaast merken we een grotere tevredenheid bij onze medewerkers. Zij hebben het gevoel dat er niet alleen geluisterd wordt, maar dat er ook acties uit volgen. Dat wij als bedrijf niet alleen onze klanten, maar ook ons personeel centraal zetten. 

En deze motivatie en mate van tevredenheid van onze medewerkers, zie je ook terug in de cijfers. Ons doel wat betreft omzet en winst wordt elk jaar gehaald, maar ook het ziekteverzuimpercentage is flink gedaald.

BOOST Pionier Simon de Luij