EDIH BOOST Robotics East Netherlands

Sinds medio 2020 is BOOST met een mooi consortium uit Oost-Nederland actief aan de slag met het vormen van de European Digital Innovation Hub BOOST Robotics (afgekort EDIH).

Doel en belang van de EDIH

‘Bedrijven in Oost-Nederland verder helpen in hun digitaliseringsvragen. Dat is het doel van de Oost- Nederlandse aanvraag EDIH BOOST Robotics EastNL’. Aldus Roland Nordbeck (projectleider economie, ruimte, veiligheid, milieu en ondermijning bij de provincie Gelderland) en Bas Ramaker (projectleider High Tech Innovatie bij de provincie Overijssel).

De provincies Overijssel en Gelderland hebben, samen met 18 consortiumpartners en 30 netwerkpartners (waaronder BOOST), hier een aanvraag bij de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) voor ingediend.
De RVO was zeer te spreken over de opzet en het voorstel en heeft daarom besloten groen licht te geven om, naast vijf andere Nederlandse EDIH voorstellen, EDIH BOOST Robotics EastNL nader uit te werken voor de Europese call die in het eerste kwartaal van 2021 wordt opengesteld.
Belangrijkste is dat het voorstel maakbedrijven en bedrijven in de agrofood en health verder helpt in het verwerven van kennis en vaardigheden. Daarnaast is de doelstelling om deze bedrijven vertrouwd te laten worden met de nieuwe generatie digitaliseringsmogelijkheden en deze toe te passen in de eigen organisatie en producten en diensten.
De vraag van bedrijven staat daarin centraal. Zij moeten sneller en nog beter toegang krijgen tot onze field- en skillslabs, testfaciliteiten en financieringsmogelijkheden. Overijssel en Gelderland zijn trots op onze maakbedrijven en zien een mooie toekomst voor agrofood en health. Daar willen we stappen in zetten, want andere Europese landen en de wereld staan evenmin stil.

Planning en coördinatie Europese aanvraag

Fase II van de EDIH-aanvraag is in november gestart, nadat we van de RVO hebben vernomen dat de aanvraag van Oost-Nederland door de nationale voorselectie is gekomen. In deze fase wordt het voorstel verder uitgewerkt tot een Europees voorstel. Hierbij wordt elk werkpakket verder vormgegeven onder leiding van een werkpakkettrekker (WP-trekker) binnen het consortium. Zij betrekken de consortiumpartners en netwerkpartners bij hun WP en zijn het aanspreekpunt voor het WP. De stuurgroep, gevormd door beide provincies, geeft sturing aan de WP-trekkers en neemt finale besluiten. Technopolis Group ondersteunt en Th!ink East adviseert de stuurgroep.

Wat betekent dit voor de komende maanden?

Nu de eerste horde van de nationale voorselectie genomen is, wordt de focus verlegd naar het Europese selectieproces. Het vervolg van het proces is gericht op verder vormen van de EDIH en het schrijven van de Europese aanvraag. Vanaf begin dit jaar treffen de werkpakket-trekkers voorbereidingen en starten ze met de uitwerking van de werkpakketten. Om te komen tot een werkbare EDIH zullen de WP-trekkers de lead nemen en samen met de in het werkpakket participerende partijen werken aan de concepttekst.

Daarnaast brengen RVO en de EC de voorgedragen EDIH’s met elkaar in contact om samenwerking en afstemming te bevorderen. In het voorjaar wordt het definitieve EC-voorstel voor de EDIH uitgewerkt, zodat er uiterlijk eind april een kansrijk voorstel ingediend kan worden bij de EC. EDIH’s die succesvol door deze ronde komen, kunnen aan het einde van de zomer bericht verwachten en in het najaar starten.

Overzicht van de werkpakketten en de werkpakket-trekkers

WP1- Proactive innovation brokers – being demand driven and maintaining relevance (Sjoerd Keijser)
WP2 – Test before invest and deployment (Frans Genee)
WP3 – Support to find investment (Alex van Geldrop)
WP4 – Skills and training (Alexander Jansen)
WP5 – Innovation Ecosystem & Networking – strong ecosystem as corridor to Europe (Karolien de Bruine)
WP6 – Communication and dissemination (Robin Burghard)

 

Meer info en de pitch presentatie